Rörelserikets stationer

Här hittar du Rörelserikets olika stationsövningar för att du på ett enkelt sätt ska ha möjlighet att testa dessa hemma med dina barn eller om du är föreningsledare – vid ditt nästa träningstillfälle.

Rörelseriket är designat av Change the games rörelseintruktörer Johan Andreasson och Grim Jernudd tillsammans med studenter från Idrottshögskolan Umeå universitet.

Rörelserika riktlinjer

Samtliga stationsövningar nedan är designade utifrån de rörelserika riktlinjerna:

  • Aktivera hela gruppen samtidigt – Genom att aktivera hela gruppen samtidigt minskar vi rädslan för att göra fel. Deltagare får möjlighet att vara en i mängden vilket minskar känslan av att vara iakttagen.
  • Uppmuntra till social interaktion – Vi uppmuntrar till social interaktion och eget tänkande vilket stärker deltagarens inre drivkraft till att vilja vara med.
  • Lämna utrymme för deltagaren att tänka själv och fatta egna beslut – Alla utmaningar karaktäriseras av korta instruktioner med en tydlig uppgift och få regler. Det uppmuntrar till kreativt tänkande, att hitta nya tillvägagångssätt och utvecklar förmågan att fatta egna beslut. Vi vill göra det lätt att lyckas och svårt att göra fel så att sannolikheten blir hög att barnen förknippar rörelse med positiva känslor!

Station 1 – Fantasilekar

Rörelseutmaningar med sagofilter

Vi vill göra det lätt att lyckas och svårt att göra fel så att sannolikheten blir hög att barnen förknippar rörelse med positiva känslor!

Knoppen:
Här tänker vi kreativt och rör på oss med ett sagofilter. Fantasin och förmågan att hitta nya tillvägagångssätt försämras snabbt om den inte används.

Kroppen:
Dessa rörelselekar främjar primärt vår kroppskontroll och allmänna rörelseglädje!

Klicka på bilden för att förstora eller för att skriva ut.

Station 2 – Kamplekar

Fysiskt interaktiva rörelseutmaningar

För att flytta fokus från vinst och förlust utförs kamplekarna i korta sessioner huller om buller.

Knoppen:
I de här lekarna utvecklar vi vår känslomässiga intelligens genom att anpassa våra rörelser i förhållande till kompisarnas förutsättningar. Vi tränar på att röra på oss i förhållande till andra.

Kroppen:
Här aktiveras hela kroppen som en enhet vilket främjar utveckling av balans och koordination.

Klicka på bilden för att förstora eller för att skriva ut.

Station 3 – Bollkoll

Bollekar utan koppling till sport

Utmaningarna är designade så att alla ska kunna vara med oberoende av tidigare erfarenhet av lag- och bollsport. Här vill vi möjliggöra utveckling av objektkontroll utan koppling till specifika sporter.

Knoppen:
Här utvecklar vi förmågan att hålla koll på flera saker i rörelse som till exempel en boll och alla kompisar.

Kroppen:
Här tränar vi på att balansera, kasta, föra, fånga och ta emot objekt med olika delar av kroppen, enskilt, i mindre grupper och huller om buller.

Klicka på bilden för att förstora eller för att skriva ut.

Station 4 – Rocka ring

Rörelseutmaningar med problemlösning och samarbete i fokus

Många objekt är kopplade till en idrott och ett specifikt användningsområde. Med de här utmaningarna vill vi påvisa att man kan leka på jättemånga sätt med ett och samma objekt!

Knoppen:
Uppmuntrar till kreativt tänkande, samarbete och problemlösning i grupp.

Kroppen:
Här övar vi på kroppskontroll och smidighet samtidigt som vi rör på oss i förhållande till objekt.

Klicka på bilden för att förstora eller för att skriva ut.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in