Årets Change the game utgår från barnens perspektiv

Förra året sjösattes satsningen Change the game, ett Sverigeunikt initiativ för att få alla barn att tycka att det är roligt med idrott. Omkring 3 000 Umeåbor deltog vid fjolårets aktivitetsdag som vände sig till barn, föräldrar och ledare. I år flyttar arrangemanget till Nolia för att göra plats för ännu fler deltagare.

Årets tema är ”Idrott på barnens villkor” och upplägget för aktivitetsdagen tar avstamp från barnens perspektiv istället för att utgå vuxnas barnperspektiv. På så sätt ska ännu bättre förutsättningar skapas för att få alla barn att tycka idrott är kul.

Barn väljer idag att sluta allt tidigare med idrott och övergå till inaktivitet. Enligt Riksidrottsförbundet är elitsatsningar i unga år, toppning och specialisering är några av de faktorer som bidrar till detta. Change the game är en plattform som ska förändra attityden och öka kunskapen kring barn och ungdomars idrottande. En korsbefruktning av Balticgruppens olika sponsorskap och samarbeten med SISU Idrottsutbildarna, Umeå kommun och Idrottshögskolan vid Umeå Universitet för att möjliggöra hjälp till självhjälp för Umeås föreningar, ledare och föräldrar.

– En stor nyhet i år att Umeå kommun och SISU Idrottsutbildarna fått möjlighet att bjuda in alla idrottsföreningar i Umeå att medverka under Change the games aktivitetsdag. Det här innebär att vi hoppas att få se en stor bredd på idrotterna som provas på men också förstås att det i sig leder till en ökad dialog med föreningarna om de frågor som vi brinner för, säger Andreas Hermansson som är ansvarig för Change the game hos Balticgruppen.

Mer info om hur föreningar kan medverka genom att arrangera ”testa-på-aktivitet” och informera om sin verksamhet.

Den 26 september arrangeras Change the game aktivitetsdag på Nolia Idrottscentrum

Change the game går ut på att sprida ett nytt tankesätt kring barns idrottande. Kunskapen kommer från forskning inom området och slutmålet är att alla barn ska tycka att det är roligare att sporta, leva ett längre och friskare liv och som bonus öka sina chanser att bli riktigt bra i sport på sikt.

TV4-profilen Suzanne Sjögren kommer tillsammans med Ola Svensson från SISU Idrottsutbildarna att vara dagens moderatorer. Stjärnjakten som är en allsidig, lekfull, åldersanpassad övningsbana för barn 7–12 år leds av armbryterskan Heidi Andersson och Johan Andreasson (SISU Idrottsutbildarna).

Barn och ungdomar får under dagen chansen att prova på nya träningsformer sida vid sida med sina idoler, samtidigt som föräldrar och ledare får ta del av den senaste forskningen kring hur vi bäst tar hand om barnens talang och hälsa genom flertalet föreläsningar och seminarier av ledande personer inom området.

För ytterligare information, kontakta Andreas Hermansson på Balticgruppen:
Tel: 070-970 74 04
andreas.hermansson@balticgruppen.se

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in