Aktiviteter & övningar som främjar rörelserikedom

Bra träningar/aktiviteter för rörelserikedom:

 • Ökar medvetenheten (kinetiskt och rumsligt)
 • Ökar kompetensen i rörelsekunskaper
 • Ökar kompetensen av rörelsefärdigheter i följd
 • Ökar kompetensen av att modifiera färdigheter efter omständigheterna
 • Ökar repertoaren av rörelsefärdigheter
 • Minskar asymmetri från höger till vänster
 • Ökar förmågan att välja passande rörelsefärdigheter
 • Ökar självförtroendet
 • Ökar högkvalitativ motivation
 • Minskar sociala hämningar
 • Ökar kunskap om rörelsers olika termer
 • Leder till ökat deltagande som leder till ökad ”fitness”, ökad prestationsförmåga och till förbättrad mental och fysisk hälsa

Så om du gör dina adepter rörelserika så blir de även vältränade!

Källa: Sport for life Canada/Public Health Agency of Canada

Rätt till rörelse

Läs mer om projektet

Kommande events

Kolla in

IPLC Europe
– Umeå 2019

Kolla in