Aktiviteter & övningar som främjar rörelserikedom

Hjulet

Rörelserikedom (physical literacy på engelska) – här illustrerad i form av ett hjul som visar hur ökad rörelsefärdigheter (som kan användas i olika miljöer), leder till ökat självförtroende, ökad (inre) motivation och ökat deltagande. Osv.

Checklistan

De gula bollarna representerar viktiga delar i en upplevelse som är berikad med rörelserikedom. Dessa punkter kan tjäna som en liten checklista för att kunna leda och utforma aktiviteter och miljöer med rörelserikedom som kompass.

Hjärnan – Utmanar dess förmåga att styra kroppen.Tillsammans – Aktiverar alla samtidigt för minskad åskådareffekt.Kreativitet – Ger möjlighet att välja och forma egna lösningar.Samarbete – Främjar social interaktion och samhörighet.Alla nivåer – Möter utövarnas olika kapaciteter och preferenser.

Bra träningar/aktiviteter för rörelserikedom:

 • Ökar medvetenheten (kinetiskt och rumsligt)
 • Ökar kompetensen i rörelsekunskaper
 • Ökar kompetensen av rörelsefärdigheter i följd
 • Ökar kompetensen av att modifiera färdigheter efter omständigheterna
 • Ökar repertoaren av rörelsefärdigheter
 • Minskar asymmetri från höger till vänster
 • Ökar förmågan att välja passande rörelsefärdigheter
 • Ökar självförtroendet
 • Ökar högkvalitativ motivation
 • Minskar sociala hämningar
 • Ökar kunskap om rörelsers olika termer
 • Leder till ökat deltagande som leder till ökad ”fitness”, ökad prestationsförmåga och till förbättrad mental och fysisk hälsa

Så om du gör dina adepter rörelserika så blir de även vältränade!

Källa: Sport for life Canada/Public Health Agency of Canada

Rörelserika skolvägar

Kolla in

IPLC Europe 2019
Keynote presentationerna

Kolla in

Kul utmaningar
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in