Tegs Centralskola

Metod för eleverna att designa rörelserika brainbreaks.

Så här gjorde vi

Personalen har själva fått prova en övning skapad utifrån de rörelserika riktlinjerna:

  • möjliggör utveckling av många olika rörelsekompetenser,
  • aktiverar alla samtidigt,
  • ger möjlighet att påverka,
  • främjar social interaktion.

Eleverna kommer att få en elevledarutbildning i rörelserikedom.
Eleverna kommer i grupper skapa brainbreaks berikade med rörelserikedom.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Varför visar jag denna bild? Vad ska de olika högarna med Lego gestalta?

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Rektors vision:
”Tegs centralskola erbjuder en attraktiv utbildning med högsta kvalitet både vad gäller sociala och kunskapsmässiga mål. Lärmiljön och undervisningen är tillgänglig för alla och varje elev utvecklas till sitt bästa jag. TC har de högsta studieresultaten jämfört med Umeås 7-9 skolor. Pojkarna har kommit ikapp och det råder ingen signifikant skillnad mellan resultaten för grupperna pojkar och flickor.”

“Flera skolor vittnar om att strukturerade rörelserikedomsberikade rastaktiviteter leder till ökad lust att röra sig och ett minskat antal incidentrapporter” (Huvudmannens kvalitetsrapport s.31, Umeå kommun).

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

  • Vi har som målsättning att öka våra studieresultat, särskilt pojkarnas resultat.
  • En anpassning av undervisningen för att alla ska kunna delta efter sina förutsättningar. (Hjälper t ex elever med koncentrationssvårigheter att prestera bättre).
  • Vinster för hälsan
  • Bidrar till trygghet och studiero
  • Ökad måluppfyllelse i ämnet idrott & hälsa

Kontaktinformation

Mikael Syring, idrottslärare
mikael.syring@umea.se

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in