Korpen Lycksele

Utforska nya sätt att träna hopprep, parkour och truppgymnastik

Så här gjorde vi

Vi genomförde ledarutbildning med fokus på rörelserikedom. Vi ville skapa en ökad förståelse för våra ledare i föreningen, som framförallt är ungdomar, till hur vi gör våra olika idrotter mer tillgängliga för fler. Förutom hopprep så är disciplinerna truppgymnastik och parkour/tricking nya i föreningen vilket ger oss stora friheter i hur vi ska träna (lite tidigare erfarenhet i föreningen).
Ledarna från de olika disciplinerna hopprep, parkour/tricking och truppgymnastik fick först identifiera vilka typer av färdigheter som vi faktiskt behöver kunna, ex hoppa i hopprep, eller kroppskontroll i parkour/tricking. Därefter fick de uppdrag att skapa övningar som skulle kunna nyttjas i annan disciplins ordinarie träningsverksamhet, som vi resonerade kring vid ytterligare ett tillfälle en vecka senare.

Ex. hoppa tränar man i hopprep – men det behövs också i parkour/tricking. Vilka övningar skulle vi kunna lägga in i ordinarie parkour/trickingverksamhet som idag redan utförs inom hopprep?

”Det mest värdefulla var faktiskt samtalet i hur man ska kunna göra övningarna ännu mer tillgänglig för alla genom att plocka bort stressmoment såsom tid, åskadare mm. Vi behöver prata om det här oftare och gärna i samband med träningar”.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Vi tror att människor tar in begreppet rörelserikedom på olika sätt, varför vi inför utbildningstillfället skickade ut olika informationsvideor som ledarna skulle se innan första träffen. Vi använde de länkar som finns upplagda på Change the games hemsida.

Vi tror också att rörelserikedom behöver upplevas, varför det blir så viktigt att det genomsyrar all vår träningsverksamhet för barn- och ungdomar.

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

  • I föreningen bedrivs grundmotorisk träning från ung ålder vilket ger oss en stor påverkansmöjlighet.
  • Hos oss kan man vara hela livet – som 3-åring till deltagare på vår seniorgympapass.
  • Föreningen utvecklas hela tiden, med nya former av rörelser där det bäst behövs, vilket skapar ett positivt klimat för att lära nytt.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

  • Ger glädje för fler
  • Ger bred repertoar vilket ger fler medlemmar
  • Fler medlemmar ger högre påverkansgrad i samhället
  • Ger färre skador på de som vill tävla och satsa

Kontaktinformation

Jenny Holmqvist, huvudtränare barn- och ungdomsverksamhet
lycksele@korpen.se

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in