Rörelserikedom och motivation

”THIS WAS THE BEST IMPLEMENTATION I´VE EVER SEEN OF SELF-DETERMINATION-THEORY”

:: Eriksdalshallen i Stockholm. 15 mars 2019 ::

Precis har en tvåtimmars introduktion i physical literacy (rörelserikedom) genomförts av Dean Kriellaars (CAN) med ca 300 pedagoger från skolor i Stockholm. Deltagarna har under passet även fått delta i lekar och övningar som är designade med  rörelserikedom som kompass.

Direkt efteråt går en skolpsykolog fram till Dean och utbrister:
– ”THIS WAS THE BEST IMPLEMENTATION I´VE EVER SEEN OF SELF-DETERMINATION-THEORY”

Skolpsykologens feedback sätter fingret på en av de viktigaste värdena med rörelserikedom, nämligen att det är ett koncept för att utveckla kvalitativ ”pepp” hos deltagare.Vad är kvalitativ pepp?
Jo, det kan beskrivas som ”inre motivation”, när man gör något för att man vill, av inre skäl. Till skillnad från yttre motivation, när man gör något för att man bör eller måste, för att få en belöning eller att slippa en bestraffning/dåligt samvete.
Källa: self-determination-theory.com

Autonom motivation har många fördelar jämfört med en kontrollerad motivation:
– man är mer uthållig, vill hålla på längre
– man är mer produktiv
– man är mer kreativ
– man mår bättre
– man vill i större utsträckning agera enligt regler och normer

Inre motivation skapas genom att våra tre grundläggande psykologiska behov möts:
– autonomi
– samhörighet
– kompetens 

Det som skolpsykologen just hade bevittnat var hur väl dessa tre behoven kan mötas när man skapar och leder aktiviteter baserat på rörelserikedom. Rörelserikedom kan beskrivas som en motor med beståndsdelarna: kompetens – självförtroende – motivation – deltagande.

Nyckeln för att få fart och hålla igång cykeln är att skapa ”positiva utmaningar”, där just byggstenarna för inre motivation (de tre grundläggande psykologiska behoven) används.

Här kan du läsa mer om grundläggande riktlinjer för att skapa positiva utmaningar som främjar rörelserikedom >

Kolla in vår film om motivation – Så blir det kul >

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in