Sävar IK

En runda med rörelseutmaningar i skogen intill idrottsplatsen.

Så här gjorde vi

Vi vill skapa ett Sävar IP som är ett aktivitetsområde för alla åldrar och som bör tillhandahålla utmaningar för alla färdighetsnivåer och intressen. Vi vill skapa en samlingsplats där det finns förutsättningar för att utöva flera olika aktiviteter parallellt. Det är en designprincip som främjar deltagande, närhet och kontakt mellan människor, även om de har olika färdighetsnivåer och intressen.

Rörelseutmaningar i skogen är ett nytt inslag för

  • barn och familjer
  • grupper och lag (teambuilding)
  • seniorer

Vi vill använda oss av naturmaterial som bjuder in till mer kreativ lek och användande av fantasin. Jämför ex en pinne som kan bli ett ridspö, en trollstav eller ett svärd, med ett plastsvärd från affären. Aktivitetsplatser som karaktäriseras av naturmaterial och som finns i skogen medför samma fördelar. Människor som under sin uppväxt får spendera tid i naturen lär känna den, blir mer trygga där och kommer sannolikt i framtiden bli mer benägna att vilja ta hand om den.

Vi skapar en aktivitet för att aktivitetsplatsen ska kunna användas under alla årstider.

Vi vill ha medskapande från användarna av aktivitetsplatsen genom att be dem vara delaktiga och skicka in förslag på nya rörelseutmaningar.

Tillräcklig säkerhet.
För att designa rörelserika aktivitetsplatser bör risk ses som ett neutralt koncept. Alla fysiska aktiviteter kan medföra positiva utfall som glädje, och negativa utfall som fysisk skada. Aktiviteter kan upplevas som mer spännande, utmanande och attraktiv just eftersom det finns en risk för negativa konsekvenser. Inom riskfylld lek utforskar och upptäcker man gränserna för sin egen fysiska kapacitet.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

 

”Rörelsekompetens, självförtroende och motivation utgör grunden för aktivt deltagande.”

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Vi vill vara hela Sävars IK och en förening som är angelägen för alla som bor, eller på annat sätt finns i eller söker sig till Sävar.
Vi finns till för de barn, ungdomar, ledare, föräldrar, samhälle, företag och andra som vill vara med, delta och bidra till ett aktivt liv.

Vision – Vår ambition
Hela Sävars IK. Vi får Sävar att växa och skapar Europas mest aktiva samhälle!

Verksamhetsidé – vad vi vill
Idrott till glädje för alla.
Vi vill:
– erbjuda ett livslångt idrottande,
– skapa en hållbar förening och
– bidra till ett attraktivt Sävar

För att jobba mot vår vision och verksamhetsidé arbetar Sävar IK för att föreningens aktiviteter ska ha ett givet inslag av rörelserikedom där vi bygger upp barnens rörelsealfabet, och skapar en livslång vana av lustfylld inställning till rörelse.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Om Rörelserikedom leder till ökat deltagande längre upp i åldrarna i aktiviteter skulle det ha en stor inverkan på hela samhället genom en aktivare och friskare befolkning.

För förening skulle det innebära fler aktiva och därmed fler engagerade.

Genom att träna mer allsidigt och med större variation så blir förhoppningsvis träningarna roligare samt att de aktiva blir mer tåliga vilket leder till mindre skador.

Kontaktinformation

Maria Bergkvist, Barn- och ungdomsansvarig
maria.bergkvist@savarik.se

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in