Ejderdunets förskola, Umeå kommun

Utveckla en del av inomhusmiljön.

Så här gjorde vi

Hösten 2019 startade vi arbetet med rörelserikedom på förskolan Ejderdunet. Rörelserikedom har sedan dess varit ett prioriterat mål på vår förskola. Fokus har varit på förhållningssättet vi pedagoger har till rörelse och rörelserikedom. Vi pedagoger ska utmana istället för att begränsa barnen.

Under detta projekt:

  • Har vi startat upp arbetet med att göra rörelse och rörelserika aktiviteter tillgängliga även inne.
  • Börjat bygga upp en rörelserik inomhusmiljö både för de stora och små barnen.
  • Målet är att miljön ska vara tillgänglig hela tiden för barnen, föränderlig och att den är rörelserik.
  • Vi har valt att återinföra rörelserum på vår förskola. Medans många förskolor valt att plocka bort det.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Genom att arrangera rörelserika aktiviteter ute på gården. Där vi både fick utmana barnen och visa våra kollegor vad rörelserika aktiviteter är.

Detta har fungerat väldigt bra för oss här på förskolan. Pedagogerna har förändrat sitt förhållningssätt och det är mycket mer tillåtande för barnen att få röra på sig. Under våren diskuterade vi tillsammans med våra kollegor om vad skillnaden är mellan rörelserikedom och fysisk aktivitet.

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

 • Mycket av fokuset på förskolan har länge legat på att barnen ska lära sig att sitta stilla och koncentrera sig inför skolstart. Vi har utmanat den traditionen och istället tänkt på vårt förhållningssätt som pedagoger. Där rörelse ska vara tillåtande och utmanande.
 • Barn älskar att röra på sig och vi vill att den rörelseglädjen ska fortsätta hela vägen tills vi släpper barnen vidare till skolan.
 • I vår läroplan för förskolan (2018) finns det många mål som handlar om rörelse. Så rörelse och rörelserikedom är något alla förskolor ska ge barnen möjlighet att möta och utmanas i.

Läroplan:

 • Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga (rörelserikedom) genom att gesmöjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.
 • Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.
 • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

 • Innan vi förändrade vårt förhållningssätt var det många gånger som pedagoger sa stopp alldeles för tidigt. Nu när vi räknar till 10 och observerar vad som händer istället har barnen fått möjlighet att utmana sina rörelser mer.
 • Exempelvis när ett barn klättrar upp på ett staket så är det lätt att man som pedagog är där och antingen hjälper barnet upp eller att man lyfter ner barnet direkt. Nu så går vi dit och observerar situationen eller guidar barnet istället.
 • Som pedagog har man nu sett hur mycket mer barnen klarar av än vad man trodde innan och barnen får äga sina rörelser på ett helt annat sätt.
 • Det pratas även mer om rörelse här på förskolan och vi har fått ett helt annan medvetenhet kring vad rörelse och rörelserikedom är. Vilket har gjort att vi tydligare kan beskriva hur vi arbetar med våra läroplansmål som handlar om rörelse.

Kontaktinformation

Caroline Stattin och Lisa Stande, förskollärare
Caroline.stattin@umea.se

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in