”Risky play”

En komponent som är relaterat till rörelserikedom, är begreppet riskfylld lek från engelskans ”risky play”.
Konceptet kan definieras som ”spännande och utmanande lek där människor utforskar risker och som kan leda till fysisk skada.” I denna typ av riskfylld lek främjas förutom motorisk utveckling även självförtroende, självbestämmande, resilient beteende, kognitiva funktioner och reglering av konstruktivt risktagande.

Principer för riskfylld lek inkluderar:
1. Höga höjder
2. Hög fart
3. Farliga verktyg
4. Farliga objekt
5. ”Skojbråk”
6. Gömställen/vilse

I projektet ”Rörelserika skolvägar” användes  ”risky play” för att skapa positiva utmaningar längs vägarna till och från skolan. Här kan du läsa mer om det projektet >

Rörelserika skolvägar

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare

Kolla in

Konferens 11/9
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in