Hållbarhet och slitstyrka

Människor

Genom att utveckla förmåga att med självförtroende röra sig på olika sätt i olika miljöer, inför och med andra människor så skapar man en robust identitet. Det borgar för personlig utveckling och framgång på många plan. Det gör också att man blir mer ”resilient” dvs man ökar förmågan att hantera och komma tillbaka efter motgångar.
Här kan du läsa mer om sambandet mellan rörelserikedom och resiliens >

Människor som utvecklar rörelserikedom tenderar  även att bli mindre benägna att drabbas av fysiska skador.
Inom idrotten har man med denna insikt med framgång kunnat utveckla nya metoder.
”Movement preparation” är ett sådant exempel. Det kan du läsa mer om här >

Organisationer

Vi tror att organisationer kan öka sitt existensberättigande genom att tillgodose fler behov hos  sina utövare och i samhället.
Genom att använda rörelserikedom så kan man rusta tex sina elever eller utövare så att de får större chans att nå sin fulla potential och göra en bra livsresa.

Ekologisk (materialanvändning)

I arbetet med att utveckla rörelserika samhällen präglas personer, policys och platser av ett hållbarhetstänk vilket innebär att man med ”rörelserika glasögon2 försöker se hur tillgångar som redan finns skulle kunna användas på nya sätt, i andra sammanhang eller av andra målgrupper.
Det gör att rörelserikedom har tydliga värden såväl socialt som ekonomiskt som ekologiskt.

Filmtips: ”Rörelserikedom – ett recept för hållbart ledarskap” >
– Dean Kriellaars, Västerbotten på Grand 2020.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in