Självförtroende

Självförtroende är tilltro till den egna förmågan att klara av utmaningar och uppgifter i särskilda sammanhang. Tilltro till den egna rörelseförmågan är viktig för att vi ska våga prova nya saker och för att kunna vara oss själva. Det krävs självförtroende och mod för att kunna utveckla tillit och respekt till andra människor. 

Självförtroende kan variera från dag till dag, mellan olika sammanhang, byggas upp och förstöras. Om någon säger något taskigt, eller skrattar när vi gör fel kan vårt självförtroende sjunka. När vi lär oss nya rörelser, känner oss duktiga och att vi gör framsteg så växer vårt självförtroende. Självförtroende kopplat till rörelse innebär att våga prova sig fram, be om hjälp och att inte vara rädd för att göra fel. Tilltro till den egna rörelseförmågan 

 

Rörelserika skolvägar

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Konferens 11/9
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in