Kompetens

Rörelsekompetens


Kan definieras som en människas förmåga att utföra olika kroppsrörelser som krävs för att klara av vardagliga sysslor och delta i olika fysiska aktiviteter. Rörelsekompetens kan vara att krypa, klättra, kasta boll och att ta sig fram på halt eller ojämnt underlag.  

Vi kan under hela livet utöka vår rörelserepertoar, alltså de rörelser vi behärskar på en grundläggande nivå. Då ökar våra möjligheter att röra på oss i olika sammanhang. Samtidigt blir en person som bara behärskar ett fåtal rörelsekompetenser lätt begränsad i sitt deltagande. Exempelvis kanske någon som inte fått lära sig att kasta och fånga bollar blir mindre benägen att vilja delta i skolidrotten när det ska spelas handboll.Det finns ingen förutbestämd lista med rörelsekompetenser som alla människor borde behärska, eftersom vi alla har olika intressen och fysiska förutsättningar. 

Rörelsekompetens och en bred rörelserepertoar är det man får ut av att hålla på med “mångsidig träning”. I motorn för rörelserikedom finns också självförtroende, motivation och deltagande. Alla beståndsdelar är viktiga, och vi anser att helheten som man får när man beaktar alla delar blir mer effektfull än de enskilda beståndsdelarna var för sig.

Andra förmågor

Här kommer mer info inom kort som beskriver kompetens i ett socialt och psykologiskt perspektiv.

 

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in