Deltagande

Vi ser rörelserikedom som en motor med de faktorer som möjliggör deltagande i olika fysiska aktiviteter. Många egenskaper och förmågor som rörelse kan leda till har ett generiskt värde och är överförbara till andra situationer.   

Deltagande i aktiviteter som är designade för att främja rörelserikedom kan utöver fysisk kapacitet och hälsa även stärka människor i andra avseenden. Vi tror att deltagande i välplanerade rörelseaktiviteter kan ge känslor av kompetens och självförtroende som krävs för att fler ska kunna bli sitt bästa jag, men som även påverkar hur vi fungerar i grupp tillsammans med andra.

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in