Specialutbildning – Trygg med ansvar för barn och ungas utemiljöer

Under 13-14 september, som en del av Change the game 2022, arrangeras denna synnerligen viktiga utbildning för dig som har direkt eller indirekt ansvar för barns platser i staden: som tex rektor, fastighetsförvaltare, driftspersonal, besiktare, utemiljöansvarig, chef, jurist, landskapsarkitekt, utvecklingsledare eller verksamhetsutvecklare.

Program

Tisdag 13/9

Östra Strandgatan 26
Ingång vid gröna Change the game-flaggor

09.30-10.00 Ankomst, incheckning & fika
10.00-16.00 Utbildning och workshops, inkl. lunch och fika

Deltagare gör själva upp middagsplaner för kvällen

18.00-19.30 Valfri kvällsaktivitet – vi går det Rörelserika stråket till Kvarnlunden. Samling vid receptionen på hotell U&ME. Håll koll på väderprognosen och välj lämpliga kläder efter väder

Onsdag 14/9

Storgatan 65 (RISE, Scharinska villan)
Ingång vid grön Change the game-flagga

09.00-16.00 Utbildning och workshops, inkl. lunch och fika. En del av denna dag kommer spenderas utomhus på förskolegård. Håll koll på väderprognosen och medtag lämpliga kläder efter väder

 

Digitala pass

Under Change the game-veckans andra halva streamas dagligen digitala föredrag med föredrag om rörelserikedom och samtal med utvalda experter som tillämpad konceptet i olika områden. Deltagare på Specialutbildningen får några dagar före konferensen ett separat mail från vår streamingplattform Coeo med inloggningsuppgifter till plattformen som ger tillgång till passen och mycket annat material. Passen sänds live 15–16/9 men kan ses i efterhand upp till en månad efteråt. OBS! Håll även koll i skräpposten då mailet kan hamna där!

Här kan du läsa mer om hela programmet för Change the game 2022 med konferensen 15-16/9 >

Syfte

Att komma närmare varandra i organisationen för att bli trygga med ansvaret för de miljöer där barn och unga rör sig dagligen. Ansvaret för miljöer som ur ett barnrättsperspektiv ska designas, förvaltas och skötas för en potential av inbyggd risk. En balanserad positiv risk som möjliggör utmaning, lärande och utveckling.

Vi vill ju alla kunna vara trygga med vårt ansvar även då vi inte är på plats. Syftet med utbildningen och workshopen är att just skapa den känslan som förlöser ett riktningsskapande och en kraft genom samlat ansvar som gynnar barn och ungas bästa in i framtiden!

Utbildare

Teamet som håller i utbildningen har spetskompetens inom juridik, miljöpsykologi, pedagogik, lek, planering och landskapsarkitektur relaterat till barns utemiljö.

”Våra erfarenheter har visat att det går att öppna upp svängrummet för utveckling av barn och ungas utemiljöer betydligt. Vi vill utmana likriktande krafter, stärka er trygghet med ansvaret för platsutvecklingen och tillsammans söka gränsöverskridande insikter som öppnar upp potentialen för vad som är möjligt i ert samhälle!”

Ingångsfrågor

När vi skapar och förvaltar utmanande utemiljöer, hur säkrar vi detta juridiskt och ansvarsmässigt? Hur kan vi på ett balanserat sätt möta de dilemman och rädslor som ofta styr utformandet? Vad säger lagen? Hur kan vi vara trygga med våra egna beslut och det kollektiva ansvaret?

Hur

Genom utbildningen och workshops blandar vi barnrätt, juridik, miljöpsykologi, perspektiv på planering samt balanserad riskbedömning.
Vi arbetar tillsammans med er med att fånga upp de förhoppningar och farhågor och läser av eventuella låsningar som av naturliga förklaringar kan råda. Det gör vi som en del av processen dag 1. Vi är noga inlyssnande av kulturen och eventuell kollektivt uppbyggd rädsla som fullt förståeligt och ofta ganska dolt finns i organisationer. Vi belyser de vanligt rådande målkonflikter mellan barn och vuxnas perspektiv. Allt relaterar. Allt relaterar specifikt om ansvaret för de miljöer och platser där barn och unga vistas stor del av sin tid. Här söker vi tillsammans svar på de frågor som kommer upp.

Som fundament för den juridiska ingången i dessa frågor dyker vi in i ”det trygga lagrummets ordning” Hur lagar, lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och standrard förhåller sig till varandra.

För att komma till botten och som grund för trygghet sätter vi alla deltagare i två fiktiva rättegångssituationer där vi lever oss in i två tidigare svenska rättscase där alla får vara med och vara fiktiva ”domare”. Anledningen till denna del av utbildningen är vår numer långa erfarenhet av att se effekten i att just förstå vad som händer i ”worst case cenario” och att vi med den kunskapen kan relatera till ansvaret för att känna oss trygga.

En del av utbildningen behandlar de lekvärden som enligt forskning är grunden för vad som skapar rörelse och lek ur ett inkluderande perspektiv. Dessa utvecklingsyftande värden är grundargumenten för den balanserade riskbedömningen.

Metoden och verktyget ”hitta balansen” som vi kommer att testa praktiskt tillsammans dag två syftar till att stärka barn och ungas tillit till sina egna förmågor genom att; främja en varierande och utmanande design, öka föränderligheten i miljöerna samt att hitta anpassningar för att möjliggöra inkluderande lösningar med relevans och hög potential för utveckling samt i ett större perspektiv mobilisera riktning för framtidens utemiljöer

Metoden för utbildningen: ”Alla i rummet” har visat sig lyckosam för att både skapa bryggor och täta glapp som lätt uppstår i en organisation relaterat till ”barns och ungas bästa”. Vi rekommenderar därför ett så brett horisontellt och vertikalt deltagande som möjligt för största effekt och utkomst.

En workshop dag 2 hålls utomhus i någon utemiljö där barn vistas dagligen.

Deltagaravgift

Före 25/6: 4 500 kr exkl moms. Därefter 4 900 kr exkl moms. Begränsat antal platser.
Slutsålt! (220830) För att stå på väntelista maila till info@change-the-game.se.

Har ni frågor om specialutbildningen?
Välkomna att medverka på vår informationsträff fredagen den 17 juni, kl 13.00-13.30.
Klicka här för att ansluta till dig till infoträffen i Zoom.
Det går också bra att ställa frågor direkt till oss genom att skicka mejl till: grim@change-the-game.se

Varmt välkomna!


Denna specialutbildning arrangeras som en del av projektet ”Rörelserika offentliga miljöer” som Change the game tillsammans med 13 andra organisationer genomför under 2021-2022 med stöd av Vinnova. Tillsammans ska vi förnya offentliga miljöer med rörelserikedom som kompass.

Syftet är att ge barn och unga möjlighet att utveckla ett aktivt och hälsosamt liv samt skapa attraktiva och hållbara samhällen.
Mer info om projektet >

Arrangörer:
Huvudarrangör är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in