Rörelserika offentliga miljöer

Change the game tillsammans med 13 andra organisationer genomför under 2021-2022 detta Vinnovafinansierade projekt.
Vi ska tillsammans med andra aktörer förnya offentliga miljöer med rörelserikedom som kompass.
Syftet är att ge barn och unga möjlighet att utveckla ett aktivt och hälsosamt liv samt skapa attraktiva och hållbara samhällen.

Förväntade effekter och resultat

Den största övergripande effekten av projektet är att bidra till ökad rörelserikedom bland barn och unga. Detta hoppas vi kunna göra genom att i projektet arbeta med innovativa lösningar som ger resultat och effekter inom följande områden:
– Ökad kunskap om rörelserikedom bland aktörer i samhällsplaneringsprocessen
– Innovativa exempel på rörelserika lösningar
– Referensanläggningar med rörelserika lösningar
– Ökad kunskapsutveckling om rörelserikedom bland arkitekter

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på en bred samverkan mellan många projektparter och leds av en projektledare vid Umeå kommun. Projektet omfattar utöver projektledningen fem olika delprojekt, vilka var och en leds av var sin delprojektledare:
-Rörelserikedomsfördjupning
-Prototyping av rörelserika lösningar
-Kunskaps-/systeminnovationer
-Affärsutveckling
-Kunskapsspridning/uppväxling

Länk till info projektet på Vinnovas hemsida >

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in