Konferens – Change the game 2022

En konferens om rörelserikedom och en mötesplats för olika verksamheter som vill skapa goda utvecklingsmiljöer så att alla får god chans till ett aktivt, hälsosamt liv och sin bästa livsresa.
Programmet var format med temat ”Nystart med nytt mindset”, utifrån behovet av att anamma nya tankesätt och att utveckla nya  lösningar.

Årets konferens kompletterades med digitala pass (under 15-16/9), en unik specialutbildning (13-14/9) och workshop aktivitetsdesign (15/9 kväll) med olika inriktningar.
De digitala passen och workshopen ingick vid deltagande i konferensen.

Programmet för årets konferens var indelat i tre spår:

  • Design fysiska miljöer
  • Design aktiviteter
  • Samverkan/samhällsutveckling

I biljetten till konferensen i Umeå ingick även:
– deltagande i workshop 15/9
– tillgång till de digitala passen och annat material i streamingplattformen

Talare och workshopledare

Internationella


Nationella

Här kan du läsa mer om talarna och workshopledarna >

Konferensprogram

Torsdag 15/9

8.00 – 8.30 Digitalt pass
:: Dean 
Kriellaars – The physical literacy engine, latest edition.
:: Samtal om design av miljöer med PL som kompass, med bl a Oliver Vanges (LOA-fonden).

Från kl 09.30 – Ankomst och registrering (P5 i Väven)

10.00 – 12.00 Design fysiska miljöer (P5 i Väven)
:: Inledning
:: Spårintroduktion: PLEED (physical literacy enriched design) – Dean Kriellaars (CAN)
:: LOA fondens insikter, verktyg och case – Oliver Vanges (DEN)
:: Aktiv session
:: Nya synsätt för design av barn och ungas miljöer –  Ahmed Al-Breihi (Riskful Play) och Petri Peltonen (Vallentuna kommun)

Lunch
12.15 – 12.45 Digitalt pass 
:: Meningen med rörelserikedom, Suzanne Lundvall (Göteborgs universitet)
:: Riktlinjer för att använda rörelserikedom som kompass, Grim Jernudd (Change the game)
:: Sharing Dance, Ashleigh Powell (National Ballet School, Kanada).

13.00 – 16.00 Design aktiviteter (P5 i Väven)
:: Spårintroduktion: constructing positive challenges – Dean Kriellaars (CAN)
:: Riktlinjer för att leda och skapa aktiviteter som främjar rörelserikedom – Grim Jernudd (Change the game)
:: Sharing Dance och aktiv session – Ashleigh Powell (CAN)
:: Panelsamtal med tidiga adoptörer – Jennie Linnell (Hand the ball) och andra programutvecklare
:: Vad är meningen med rörelserikedom, i praktiken och som begrepp – Suzanne Lundvall (Göteborgs Universitet)

16.15 – 16.45 Digitalt pass 
:: Aktivitetsdagar, utmaningar och möjligheter, Johan Högman (Karlstad universitet)
:: The impact of COVID-19 on physical activity and physical literacy, Natalie Houser (University of Manitoba).

18.10 Avfärd med buss från Skeppsbron (centrala Umeå) till Midgårdskolan

18.30 – 21.30 Workshops, design aktiviteter (Midgårdskolan)
Praktiska pass där man fick delta i aktiviteter som är noggrant och medvetet designade för att utveckla rörelsekompetens, självförtroende och inre motivation (formade med ”rörelserikedom som kompass”)
Det blev en rad olika sessioner med ledande programutvecklare att välja på under kvällen, med bl a:

  • Ashleigh Powell & Megan Ferris (National Ballet School)
  • Dean Kriellaars & Natalie Houser (University of Manitoba)
  • Jennie Linell (Hand the ball), Pilo Stylin (Svensk Budo) & Ahmed Al-Breihi (Riskful play)

Fredag 16/9

Aktiv morgon
Två alternativ för konferensdeltagare som ville ha en rörlig och rolig start på dagen.
1. Kajaktur längs älven, avfärd med buss kl 06.15 från U&Me hotel. Åter vid hotellet 07.30. 
2. Rörelserika stråket, en promenad längs älven med tankeställare och rörelsepåhitt, med en introduktion av Grim Jernudd, Change the game. Start vid U&Me hotel incheckningsdisk kl 6.30. 

8.00 – 8.30 Digitalt pass
:: Active village – Sarah Noble (AUS)
:: Physical literacy Communities och PLAY Kamloops – Tom Jones (CAN) och Nicole Beauregard (CAN)

8.30 Avfärd med buss från Skeppsbron (centrala Umeå) till Mötesplats Stöcke

9.00 – 12.00 Samverkan/samhällsutveckling (Mötesplats Stöcke)

:: Spårintroduktion: Physical literacy communities / rörelserika samhällen – Dean Kriellaars (CAN)
:: Främjafys – Kajsa Mickelsson (Regeringskansliet)
:: Hållbart välbefinnande – Niklas Huss (Mindshift Sverige)
:: Physical literacy & Inner development goals (aktivt pass) – Ashleigh Powell and Dean Kriellaars (CAN)
:: Stöcke story inkl rundvandring – Maria Bergstén (Stöcke)  mfl
:: Första stegen som ett rörelserikt samhälle  i Umeå och Västerbotten –  lokala vittnen från olika sektorer
:: Summering av konferensen med Tom Englén (Change the game)

Lunch
Buss åter till Skeppsbron (centrala Umeå) kl 13.00.

12.15 – 12.45 Digitalt pass 
:: Samtal om våra stora samhällsutmaningar i ett rörelseperspektiv och hur rörelserikedom kan vara ett verktyg för hållbar samhällsutveckling. Med Kajsa Mickelsson (Regeringskansliet), Niklas Huss (MindShift), Lisa Mahnhof (RF-SISU Västra Götaland), Johannes Hedlund (Region Sörmland), Maria Bergstén (Mötesplats Stöcke) och Tom Englén (Change the game). 

Moderatorer
Pernilla Eriksson (Idrottshögskolan Umeå universitet)
Ola Svensson (Umeå kommun/RF-SISU Västerbotten)

Priser

Hotell
Vi rekommenderade U&Me hotel >

Frågor?
Varmt välkomna att kontakta oss via mail: info@change-the-game.se

Översikt hela programmet – Change the game 2022 >

Arrangörer:
Huvudarrangör är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, RISE, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in