Change the game 2020

Change the games uppskattade aktivitetsdagar i september sätter årligen rörelserikedom och barn och ungas hälsa i fokus. 2020 blev det inte några aktiviteter på sedvanligt vis utan istället blevdet anpassade former av inslag under temat ”Rörelserikedom i praktiken”.

Program

11 september – Konferens, ”Rörelserikedom i praktiken”

Medverkande presenterade och diskuterade:
• Nya riktlinjer för att använda rörelserikedom för att utveckla aktiviteter och miljöer.
• Nya goda exempel, bl a vårt nya ”Utvecklingsprogram för nyskapare”.
• Hur kan vi använda rörelserikedom för att bygga en socialt hållbar stad?
• Hur kan vi använda rörelserikedom för en nationell plattform?

Plats och tid: Great Hub i Umeå kl 13.00 – 15.30.
Ett begränsat antal deltagare medverkade på plats och  ett hundratal, från i princip alla regioner i landet, följde konferensen via webben.
Här är länk till livesändningen på vår Youtube-kanal>
Föranmälda deltagare fick efteråt det material, bilder och filmer som visade  under konferensen utskickat.

Programmet
13.00 Samling på plats
13.15 Inledning (sändning startar)
13.25 Rörelserikedom i den nationella samordningen för ökad FA – Johan Holmsäter, regeringskansliet
13.40 Rörelserikedom för att bygga socialt hållbar stad – Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg Umeå kommun
13.55 Rörelserikedom för en attraktiv stad – David Carlsson, vd/koncernchef Balticgruppen
14.00 Positiva utmaningar som främjar rörelserikedom – Dean Kriellaars, University of Manitoba
14.15 ”RIK+1”, riktlinjer för att leda med rörelserikedom som kompass. – Grim Jernudd, rörelseinstruktör Change the game
14.30 FIKA
14.45 Design med rörelserikedom som kompass,  Maria Bergsten, Mötesplats Stöcke
14.50 ”Utvecklingsprogram för nyskapare”, nya implementeringar med rörelserikedom – Grim Jernudd & Tom Englén
15.20 Avslutning
15.30 Slut
Moderator: Elham Pourazar, innovationsstrateg Region Västerbotten.

För mer information, kontakta:
Tom Englén, projektledare Change the game
tom@heja.se, 070-608 98 28

Konferensen genomfördes i samarbete och med stöd av Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten, RISE och Umeå kommun.

Bakgrund:
Change the game startades av Balticgruppen 2014 och har sedan dess varit ett återkommande inslag i Umeås arrangemangskalender. Initiativet har de senaste åren utvecklats kraftigt. Bland annat har Change the game arrangerat och gästat flera nationella och internationella forum där de delat med sig av sin kunskap och erfarenhet.
2019 års program – kolla in summering här >

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in