Change the game 2020

Change the games uppskattade aktivitetsdagar i september sätter årligen rörelserikedom och barn och ungas hälsa i fokus. 2020 blir det inte några aktiviteter på sedvanligt vis utan istället blir det anpassade former av inslag under temat ”Rörelserikedom i praktiken”.

Program

11 september – Konferens, ”Rörelserikedom i praktiken”

Ledande experter medverkar. Vägledande ”case” från världen och från vårt nya ”Utvecklingsprogram för nyskapare” kommer att presenteras.
Plats och tid: Great Hub i Umeå kl 13.00 – 15.30
Begränsat antal platser plus möjlighet att följa digitalt. Anmälan öppnar i augusti.
Mer info om konferensen >

För mer information, kontakta:
Tom Englén, projektledare Change the game
tom@heja.se, 070-608 98 28

Bakgrund:
Change the game startades av Balticgruppen 2014 och har sedan dess varit ett återkommande inslag i Umeås arrangemangskalender. Initiativet har de senaste åren utvecklats kraftigt. Bland annat har Change the game arrangerat och gästat flera nationella och internationella forum där de delat med sig av sin kunskap och erfarenhet.
2019 års program – kolla in summering här >

Rörelserika skolvägar

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare

Kolla in

Konferens 11/9
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in