Vi bygger rörelserika samhällen!

Change the game är grundat år 2014 av Balticgruppen. Balticgruppen är ett fastighetsbolag i Umeå som arbetar för det bästa Umeå – en attraktiv stad som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050. Syftet med Change the game är att vårt arbete ska bidra till hållbar social samhällsutveckling genom rörelserikedom.

Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy och innebär en förändrad syn på hur vi utvecklar ett livslångt intresse för att röra på sig. Likväl som våra barn får möjlighet att lära sig att skriva och räkna måste de få chans att lära sig att bli rörelserika – en förutsättning för ett hållbart och hälsosamt liv.

 

Vägen till rörelserikedom går via ökad lust och förmåga, men kräver också att vi ger våra barn och unga möjlighet och trygghet att röra på sig samt nycklar till att låsa upp kreativiteten. För att uppnå allt detta måste vi samverka brett och utbyta erfarenheter mellan föräldrar, ledare, pedagoger och beslutsfattare inom bl a idrott, skola, hälsovård samt kultur- och fritidsförvaltningar. Därför är det så viktigt att vi delar med oss och inspirerar fler till att bli rörelserika, se vårt lagbygge här.

Change the game skapar både egna arrangemang – varav det största är vårt årliga evenemang i Umeå – och samverkar med en rad andra nationella och internationella aktörer för att sprida kunskap om rörelserikedom till såväl barn och ungdomar som ledare, lärare och föräldrar. Se alla våra aktiviteter här.

Läs mer om Balticgruppen här och mer om rörelserikedom här.

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in