RIK+1

Riktlinjer för att skapa positiva utmaningar som främjar rörelserikedom.

 

Rörelsebank
Möjliggör utveckling av många olika rörelsekompetenser.
Utveckla sammanhangsspecifika färdigheter men rusta också deltagarna med rörelsekompetenser som kan krävas för deltagande i andra, sociala sammanhang, fysiska aktiviteter och fysiska miljöer. Rörelsekompetens är fysiska kroppsrörelser som att springa, klättra eller kasta, samt förmågan att exempelvis ta sig fram på halt underlag. Inlärning av nya rörelsekompetenser innebär att hjärnan blir bättre på att styra kroppen i rörelse.

Innovation
Låt deltagarna tänka kreativt, utforma egna lösningar och fatta beslut. 
Möjligheten att vara innovativ stärker deras känsla av delaktighet och ägandeskap så att de blir mer engagerade i sin egen läroprocess.

Kontakt
Främja deltagarnas kontakt med personer och grupper.
Uppmuntra social interaktion och känslan av samhörighet med andra deltagare. Det kan vara i form av aktiviteter som kräver samarbete, närkamp, turtagande, att synkronisera rörelser eller att man härmar varandra.

+1 progressioner
Reglera så att deltagarna får passande utmaningar utifrån förmåga och intresse.
Genom att kontrollera progressionsfaktorer och stegvis göra uppgiften mer komplex underlättar vi aktivt deltagande och inlärning av nya rörelsekompetenser. Progressionsfaktorer som kan vara viktiga att beakta innefattar bland annat åskådare, fysisk närhet, tävlingsmoment, utmattning, tidspress och hastighet.

Video: RIK+1 i praktiken m Grim Jernudd >
Video: ”Throw & catch ” m Dean Kriellaars  >
Videos: spellista – övningar med barn – baserade på RIK+1 >

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in