Movement preparation

Ett program för uppvärmning baserat på rörelserikedom (physical literacy).

Movement Preparation är ett program för uppvärmning som är utformat med idrottsvetenskapliga principer för att förbättra prestationer och hållbarhet hos idrottare från 7 år och äldre. Movement Preparation bygger på begreppet physical literacy, eller rörelserikedom som vi valt att kalla det på svenska där man fokuserar på utveckling av fysisk kompetens, vilket leder till ökat självförtroende och en inre motivation att delta.

30 sekunder om Movement preparation:

Dr Dean Kriellaars – workshop ca 90 min– film
> PL intro 101 och movement preparation (PL 301 coaches)

Interaktiv PDF med programmet och alla övningar:
> Movement Preparation iPDF – Final

Mer om Movement preparation

Vad är nyttan med Movement preparation? 
När detta program utförts kontinuerligt och med progression, kan utövaren utveckla snabbhet, aerob förmåga, kraft och styrka i ”lower body”  – viktiga träningskomponenter för fotboll och även andra ”lower body ”sporter för den delen. Movement Preparation ökar kompetensen för många rörelser i underkroppen, inklusive riktningsförändring, förbättrad kroppsmedvetenhet på planen och hjälper till att göra rörelseförmågan symmetrisk för höger och vänster sida.

Movement Preparation innefattar en speciellt utformad, physical literacy berikad bålträningsrutin som underlättar utförandet av nästan vilken fotbollsfärdighet som helst.

Movement Preparation gagnar också självförtroendet att röra sig genom att det ger utövaren möjlighet att bli medveten om sin egen rörelseförmåga. I var och en av de fem komponenterna i programmet kan deltagaren själv värdera eller uppleva sina framsteg. Kännedom om att man förbättrar sin rörelseförmåga och fysiska kapacitet är viktigt för att utveckla självförtroende.

Skillnad mot en vanlig uppvärmning? 
”Standard” eller ”dynamiska” uppvärmningar utformades för att utföras omedelbart före ett träningspass eller en tävling för att förbereda utövaren för kommande aktiviteter.

Movement preparation har funktionen som standarduppvärmning men ger också effekten av allt större rörelsekompetens. Movement Preparation är utformat för att göra utövaren mer vältränad men också förbättra rörelseförmåga!

Movement Preparation är både muskelträning och hjärnträning.

För nya och yngre idrottsutövare bör Movement Preparation introduceras på ett roligt och socialt sätt. Kom ihåg att ”fun and friendship” är viktiga skäl till att man vill fortsätta idrotta!

”It isn’t the drills. It is the drills when coached properly using physical literacy thinking.”
– Dr Dean Kriellaars

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in