Naturstigen

Rörelseutmaningar

Kom närmare naturen! Gå på stigen en stund i stället för att gå på grusvägen.

Hoppa fram! Landa varannan gång jämfota på stigen och varannan gång bredbent med en fot på varje sida om stigen.

Tankeställare

Vänd dig mot älven, håll blicken mot horisonten, sträck på dig, och ta fem djupa andetag, så att magen blir störst vid naveln. Håll fokus på andningen och på vad du ser, hör eller vilka lukter du känner. Vilka ljud hör du? Vilka dofter känner du?

Denna lilla paus kan ses som ett sätt att praktisera ”medveten närvaro” (eller mindfulness), som är förmågan att vara närvarande i nuet. När vi övar på detta och utvecklar denna förmåga så minskar stress och oroskänslor, samtidigt som upplevelser av kontroll och förmågan att känna inåt ökar. Det kan göra dig mer slitstark och spirande!

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in