Björkdungen

Rörelseutmaningar

Krama en björk så hårt du kan och försök lyfta fötterna i 10 sekunder. Kan du och en kompis hänga samtidigt på samma träd? Hur länge?

Hur många björkar kan ni som mest nudda samtidigt? Flera personer kan hjälpas åt.

Spring runt och nudda alla björkar i dungen på så kort tid som möjligt.

Tankeställare

Att anamma ett rörelserikedomsfrämjande mindset innebär bland annat att se människor som helheter. Det betyder att vi utan naturen är förkroppsligade varelser som är gjorda av kött och blod, men som även har tankar och känslor. När vi på riktigt förstår vad det innebär, och börjar se och bemöta människor runt omkring oss som helheter, kan vi främja välbefinnande, lärande och prestation på riktigt bra sätt.

Beskriv ett tillfälle då du eller någon du känner fick möjlighet att utvecklas som helhet, det vill samtidig utmaning för både huvud, hjärta och händer.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in