Stjärnjakten

Stjärnjakten består av övningar som är åldersanpassade för prepubertala barn, är allsidiga och med lekfull inriktning. Barnen får träna på grundläggande fysiska färdigheter.

Övningarna är formade för att det även ska vara enkelt att rigga med utrustning som är lättillgänglig.

Varje övning är formad på två nivåer:

 • Level 1, ca 7–10 år
 • Level 2, ca 10–13 år, lite högre svårighetsgrad (belastning/komplexitet)

Här kan ni lyssna på Johan Andreasson, designer och huvudcoach, när han förklarar tanken bakom Stjärnjakten.

Här är alla övningar med beskrivning hur du som ledare kan rigga en bana på egen hand och poängen med att att öva de olika fysiska färdigheterna.

PDF med övningarna i Stjärnjakten 2014.
PDF med övningarna i Stjärnjakten 2015.
PDF med övningar i Stjärnjakten 2016.
PDF med övningar i Stjärnjakten 2017

Här kan ni se filmer som beskriver några av övningarna:

 1. Skorpionen (Reaktion/koordination)
  På en given signal gäller det att snabbt gå till attack och använda sin smidighet.
 2. Oxen (Ballistik)
  I denna utmaning får du ta i som den starke oxen när du jobbar med stora och tunga bollar.
 3. Vågen (balans)
  Vid denna station handlar det om att utmana sin balans
 4. Fiskarna (intervall med riktningsförändring)
  Här gäller det, som älvens ädelfiskar, att under korta stunder, med vila emellan, röra sig snabbt genom att ofta byta riktning.
 5. Lejonet (snabbhet/styrka)
  På denna station får du som djurens konung använda din snabbhet och förmåga att göra spänstiga hopp.
 6. Stenbocken (funktion)
  Här får du, som den viga stenbocken, öva på att kunna ta dig fram överallt genom att hoppa och krypa.

*Rörelserik! (Physical literacy) Att med motivation, självförtroende, kunskap, förståelse och fysisk kompetens värdesätta och utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in