Föreläsning på Idrottsfysiologprogrammet

Vi har i samverkan med Idrottsfysiologprogrammet på Umeå universitet skapat ett moment inom kursen Träning, fysisk aktivitet och hälsa I. Momentet innefattar en föreläsning om rörelserikedom, en praktisk tillämpning av konceptet i en idrottsförening och en inlämningsuppgift.

Föreläsningen täckte definitioner och olika förklaringsmodeller gällande vad rörelserikedom är. Den bestod av teorier om varför rörelserikedom är viktigt och relevant, men även en granskning av koncepter ur ett kritiskt vetenskapligt perspektiv. Föreläsningen avslutades med en genomgång av vad icke-linjär pedagogik och självbestämmandeteorin är, vilket ger designprinciper som kan användas för att främja rörelserikedom i praktiken.

Studenterna jobbar efter föreläsningen vidare med en gruppuppgift som innebar att välja några befintliga aktiviteter eller skapa nya, kontakta en idrottsförening och leda aktiviteterna som en del av deras befintliga träningspass. De ska sedan i en skriftlig labbrapport beskriva och reflektera kring vad de gjorde och varför, och göra kopplingar till teorierna om rörelserikedom, icke-linjär pedagogik och självbestämmandeteorin.

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in