EMÅ-projektet

Ett pilotprojekt i Umeå för att skapa ett rörelserikt samhälle.

Satsningen är ett nytt pilotprojekt av Change the game där pedagoger, ledare och föräldrar i några stadsdelar ska utbildas i ”physical literacy”, eller rörelserikedom som vi kallar det på svenska. Under läsåret 2018-19 ska de kunna testa att leda fysiska aktiviteter på ett nytt sätt. Ambitionen är att få fler fysiskt aktiva och välmående barn samt ge dem bättre förutsättningar att prestera både i skolan och i fritidsaktiviteter.

Rörelserikedom – det nya konceptet och perspektivet för att öka lusten, förmågan och möjligheten att röra på sig – ska nu testas i praktiken i stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem. Pilotprojektet möjliggörs av SISU Idrottsutbildarna och genomförs i samverkan med Umeå kommuns fritids- och skolförvaltning.

– Vi vet att barn och unga rör på sig allt mindre, slutar tidigare med idrott och att alla inte får samma rätt till rörelse, därför känns det självklart för oss att engagera oss rejält i denna satsning, säger Niclas Bromark, distriktsidrottschef.

Den 18-19/4 april kommer pedagoger och idrottsledare i de aktuella stadsdelarna ges möjlighet att utbilda sig i ”physical literacy”.

– Det känns mycket angeläget att testa fysiska aktiviteter i skolan som både kan öka förmågan och inre motivationen att röra sig då det kan utveckla förutsättningarna för såväl barnens välmående som deras prestationer, säger Fredrik Strandgren, strateg för grundskolan i Umeå kommun.

Dr Dean Kriellaars kommer vara kursledare för utbildningarna. Dean är professor på Manitoba-universitetet i Kanada och en av världens ledande experter inom ”physical literacy”, det vi på svenska väljer att kalla för rörelserikedom.

– Vi har fått en fantastisk möjlighet att genom samarbetet med Dean Kriellaars både utveckla Umeå som ett rörelserikt samhälle och även hjälpa andra kommuner i länet och landet att göra samma resa, säger Tom Englén, Hejas projektledare för Change the game.

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in