Kompetens

Rörelsekompetens


Kan definieras som en människas förmåga att utföra olika kroppsrörelser som krävs för att klara av vardagliga sysslor och delta i olika fysiska aktiviteter. Rörelsekompetens kan vara att krypa, klättra, kasta boll och att ta sig fram på halt eller ojämnt underlag.  

Vi kan under hela livet utöka vår rörelserepertoar, alltså de rörelser vi behärskar på en grundläggande nivå. Då ökar våra möjligheter att röra på oss i olika sammanhang. Samtidigt blir en person som bara behärskar ett fåtal rörelsekompetenser lätt begränsad i sitt deltagande. Exempelvis kanske någon som inte fått lära sig att kasta och fånga bollar blir mindre benägen att vilja delta i skolidrotten när det ska spelas handboll.Det finns ingen förutbestämd lista med rörelsekompetenser som alla människor borde behärska, eftersom vi alla har olika intressen och fysiska förutsättningar. 

Rörelsekompetens och en bred rörelserepertoar är det man får ut av att hålla på med “mångsidig träning”. I motorn för rörelserikedom finns också självförtroende, motivation och deltagande. Alla beståndsdelar är viktiga, och vi anser att helheten som man får när man beaktar alla delar blir mer effektfull än de enskilda beståndsdelarna var för sig.

Sociala, psykologiska och kognitiva förmågor

Resiliens
Det finns en rad nya artiklar som visar på ett tydligt samband mellan resiliens (förmågan att återhämta sig efter motgång, enkelt uttryckt) och rörelserikedom.

 

Inner development goals

Här kommer mer info inom kort som beskriver fler exempel på tillämpningar och forskning som visar på effekter i bla  socialt och psykologiskt perspektiv.

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in