Mariehems Hälsocentral

Med rörelserikedom värdera ett befintligt dansprogram som är ett verktyg för att förbättra tonåringars hälsa.

Så här gjorde vi

Mitt mål är att implementera Dans för hälsa-metoden i Umeå så att fler unga tjejer kan upptäcka dansen som ett sätt att stärka sin psykiska och fysiska hälsa. Även om jag inte räknade med att nå hela vägen fram under denna termin så såg jag Utvecklingsprogrammet som en chans att komma så långt jag bara kunde för att sedan jobba vidare under hösten.

Under arbetets gång har jag hunnit utbilda mig till Dans för hälsa-instruktör mha. stöd från Dans i Västerbotten. Jag och min kollega på Hälsocentralen har skickat in en ansökan till Region Västerbotten ang. stöd för att få starta pilotprojektet till hösten samt haft möte med beställarenheten på Regionen. Under denna period har jag också fått lära känna danslärarna på Midgård som också deltagit i utvecklingsprogrammet, vilket varit mycket inspirerande. Jag fick också möjligheten att hålla en klass i Dans för hälsa-metoden med deras elever vilket var både roligt och lärorikt för mig.

Dans är ett naturligt uttryck för oss människor och vi har sedan urminnes tider ägnat oss åt dans. Alla känner sig dock inte bekväma inför tanken att dansa, detta då det finns föreställningar att dans måste se ut på ett visst sätt. Men dans behöver inte vara prestationsinriktat. ”Dans för hälsa” handlar om kravlös rörelseglädje. Finns inga rätt eller fel, inga betyg sätts och vi dansar inte för att sedan ha en uppvisning. Många av ”grundstenarna” inom rörelserikedom går att se även i Dans för hälsa-metoden.

R = Vi testar olika dansstilar och olika teman. Testar även olika sätt att röra oss på i rummet.

I = deltagarna får själva skapa egna koreografier, kreativitetsövningar, improvisation mm.

K = samarbetsövningar är en del av upplägget. Dansgruppen är en sluten grupp så att alla ska känna sig trygga och våga mer och mer. Syftet efter avslutad intervention är att deltagarna ska våga testa andra dansklasser eller rörelsefrämjande aktiviteter.

+1 = Det är lätt att anpassa upplägget efter deltagarnas förmåga. Syftet med kravlös dans är att hålla det enkelt. Alla ska känna att de kan dansa! Dans för hälsa-metoden är en bra grund som skulle kunna användas inom många andra målgrupper, t.ex. inom parasport, ungdomar med npf-diagnos, för seniorer mm. Grundupplägget är det samma, det handlar bara om att anpassa övningarna efter målgruppen

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Kompetens, motivation, självförtroende, deltagande => Fysisk aktivitet => HÄLSA

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Västerbotten arbetar aktivt med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Tidiga insatser för barn och unga är en strategi för att skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa genom hela livet.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Dans är ett sätt att utforska kroppens alla möjligheter till rörelse. Genom att fritt och helt prestigelöst få leka och testa olika rörelser utvecklar vi både vår rörlighet, kondition, smidighet, koordination och balans och får en ökad kroppskännedom.

Att dansa och röra sig till musik är både roligt och svettigt. Kravlös dans kan bidra till att fler får upp ögonen för fysisk aktivitet och alla de goda effekter som följer med det. Så småningom kan nyfikenheten att testa andra former av rörelse vakna. Tillsammans med någon/några man lär känna i dansgruppen kanske man exempelvis vågar testa en ny klass på en dansskola, gruppträning eller någon annan träningsform.

Dans är också ett sätt att få uttrycka känslor. Musiken, rytmen och rörelserna får ge utlopp för alla möjliga känslor utan att man behöver säga ett ord. Att inte behöva prata, tänka eller analysera utan i stället låta kroppen tala är ett bra och viktigt steg i att främja psykisk hälsa.

Dans i grupp fungerar även som ett verktyg för att knyta sociala kontakter och utveckla vår samarbetsförmåga. I parövningar så som till exempel spegelövningar krävs det mod för att släppa kontrollen och låta någon annan styra rörelsen men också mod att själv våga leda någon annan. Improvisation-övningar kräver mycket mod. Modet att våga testa, att kasta sig ut utan att veta hur resultatet blir i förväg och träna oss att känna tillit till att det blir bra oavsett vad resultatet blir i slutändan.

Ett sätt att vidareutveckla alla dessa färdigheter är att så småningom låta deltagarna skapa en egen koreografi med egenvald musik.

Dans kräver minimalt med utrustning, det räcker egentligen med dig själv, fantasi och bra musik!

Dans för hälsa är ett program som designats särskilt för målgruppen unga tjejer som lever med psykisk ohälsa. Dans för hälsa är en relativt billig insats att investera i som i det långsiktiga loppet kan ge mycket tillbaka i form av unga tjejers psykiska välmående.

Kontaktinformation

Elin Thelberg, dansinstruktör och fysioterapeut, thelbergelin@hotmail.com

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in