Susanne Wolmesjö

Susanne Wolmesjö, VD, föreläsare och utbildare för Education in Motion AB.

Susanne Wolmesjö, har en tvärvetenskaplig utbildning inom fysiologi, hälsa, pedagogik, psykologi, neurovetenskap och kognitiv beteendeterapi. Under närmare 30 år har hon skaffat erfarenhet som föreläsare, utbildare och terapeut både nationellt och internationellt, inom området neurosensomotorisk träning kopplat till fysisk, emotionell, kognitiv och social utveckling. 

På Gymnastik och Idrottshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, är Susanne är deltidsanställd som koordinator och utvecklare för Riksidrottsuniversitet och dubbla karriärer. Fokusområdet där är psykisk hälsa och idrottpsykologisk rådgivning för elitidrottare. Hon är även utbildare och pedagog på RF/SISU Bosön Idrottsfolkhögskola med ämnen inom ledarskap, coaching, hälsa och psykologi.

Stort intresse av hur rörelseträning bidrar till att stärka vårt nervsystem, förbättrar återhämtning efter stress – resiliens, ger möjlighet att bilda nya celler -neuroplasticitet och hur vi motiveras till hälsosamma och funktionella beteende. Rörelseglädje i ett livslångt perspektiv.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in