Change the game 2021

Varmt välkomna till åttonde upplagan av vårt årliga event som fortsättningsvis sätter rörelserikedom (physical literacy) i fokus. Det blir garanterat en hel del kunskap och inspiration. Vi hoppas även kunna lägga till programpunkter i form av fysiska sammankomster som utbildningar och olika aktiviteter i Umeå.

Digital konferens 21-24 september

En hållbar värld med rörelserikedom – från praktik till vision

Vi har samlat innovatörer, världsledande experter och passionerade ledare som använder rörelserikedom för allt från social innovation till att göra människor mer slitstarka och spirande. Årets digitala konferens kommer att ge dig både insikter och praktiska övningar samt exempel på lyckade projekt. Tillsammans hittar vi nya vägar för att kunna utveckla samverkan, aktiviteter och miljöer. För hållbara samhällen, verksamheter och liv.

TRE OLIKA SPÅR:

  • Samverkan & samhällsutveckling
  • Aktiviteter
  • Miljöer & anläggningar

Du kan välja och vraka bland internationella och nationella talare, ta del av massor av nya insikter och praktiska tillämpningar.
Konferensen arrangeras i plattformen Coeo som även ger dig flera möjligheter till kontakt med övriga deltagare.

Internationella talare

Nationella talare

Här kan du läsa mer om talarna >

Här kan du boka plats >

Program

TISDAG 21/9 – PROLOG
Lunch 12.15 – 12.45
Physical literacy – introduktion/repetition. Ett ”komma-igång-pass” som inte kräver registering (talare presenteras senare).

ONSDAG 22/9 – SAMHÄLLSUTVECKLING & SAMVERKAN
Morgon 8.00 – 8.45
– Fysisk aktivitet & hälsa – utmaningarna och samband (Per Nilsson).
– Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (Johannes Hedlund)
– Physical literacy vs fysisk aktivitet och hälsa (John Cairney).

Lunch 12.15 – 12.45
– Ett samtal om rörelserikedom för hållbar utveckling av samhällen och verksamheter (repr från olika sektorer).
– Case: Umeå & Västerbottens resa som rörelserikt samhälle.

Afternoon 16.00 – 16.45 (engelska)
– Physical literacy, a social innovation engine for sustainability (Dean Kriellaars).
– Physical literacy brings everyone to the table (Tom Jones).

TORSDAG 23/9 – AKTIVITETER
Morgon 8.00 – 8.45
– Riktlinjer för att skapa och leda aktiviteter som främjar rörelserikedom (Grim Jernudd)
– MotorIQ, ett program baserat på physical literacy (Pilo Stylin)
– Hand the Ball, physical literacy ger kvitton på att vi bidrar till goda utvecklingsmiljöer (Jennie Linell)

Lunch 12.15 – 12.45
– Samtal om rörelserikedom i ett fysiskt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv (med forskare och verksamhetsledare).
– Case: presenteras senare

Afternoon 16.00 – 16.45 (engelska)
– Effective Physical Education Pedagogy that promotes the development of Physical Literacy (Dean Dudley).
– How to design risk-friendly environments using movement creativity to ignite individual’s psychological potential (Veronique Richard).

FREDAG 24/9 – MILJÖER & ANLÄGGNINGAR
Morgon 8.00 – 8.45
– Riktlinjer för att designa miljöer & anläggningar som främjar rörelserikedom (Grim Jernudd).
– Lekmiljöer som gör att barn vill, vågar och kan röra på sig (Emma Crawley)

Lunch 12.15 – 12.45
– Samtal om miljöer som främjar inre och yttre tillit (repr från olika sektorer).
– Case: presenteras senare.

Afternoon 16.00 – 16.45 (engelska)
– Outdoor Risky play (Ellen Beate Hansen Sandseter)
– Riskful Play, framtidens rörelseytor (Ahmed Al-Breihi)

Här kan du läsa mer om talarna och programpunkterna >

Här kan du boka plats >


Change the game 2021 är en del av SEE Hållbarhetsvecka i Västerbotten.

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in