Change the game är grundat år 2014 av Balticgruppen. Balticgruppen är en framsynt samhällsutvecklare som arbetar kunskapsdrivet för det bästa Umeå – en attraktiv stad som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050.
Genom att utveckla Change the game till ett rörelserikt kunskapscentrum är vi med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom rörelserikedom.

Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy. Det är en metod för att skapa välfärd och jämlik hälsa genom samverkan mellan alla sektorer i ett samhälle. Att alla får möjlighet att lära sig räkna och skriva är för de flesta en självklarhet. Lika självklart ska det vara att få utveckla rörelserikedom.

Studie visar att nästan hälften, 46 procent, av de yrkesverksamma svenskarna har en hälsofarligt dålig kondition*. Enligt WHO skulle cirka 80 procent av alla kranskärlsjukdomar och stroke, samt 30 procent av cancerfallen, kunna förebyggas genom förbättrade levnadsvanor. Det finns många studier som visar att rörelserikedom är rätt väg att gå för en mer fysiskt aktiv befolkning. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar dessutom alla länder att utveckla strategier baserat på physical literacy/rörelserikedom.

Vägen till rörelserikedom går via ökad lust och förmåga. Till det krävs att vi skapar trygghet och erbjuder nycklar att låsa upp kreativiteten med. För att uppnå allt detta måste vi involvera hela samhället. Vi behöver dela erfarenheter mellan såväl ledare och pedagoger som föräldrar, beslutsfattare, samhällsbyggare och andra påverkare. Därför är det så viktigt att vi får med oss och inspirerar fler till att bli rörelserika. Change the games lagbygge kan du se här.

Change the game är en icke vinstdrivande organisation och ett kunskapscentrum för rörelserikedom. Vi skapar en rad egna arrangemang, utbildningar och aktiviteter, samt samverkar med andra nationella och internationella aktörer. Se alla våra aktiviteter här.
Metoden för rörelserikedom ger oss tydliga verktyg och en plattform för samarbete. Vi vill sprida kunskap om rörelserikedom till alla åldersgrupper i samhället, till alla ledare, pedagoger, beslutsfattare och andra påverkare.

Läs mer om Balticgruppen här och mer om rörelserikedom här.

Vill du hålla dig uppdaterad kring Change the game? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in