Fråga en forskare

På aktivitetsdagen lördagen 14/9 på Nolia i Umeå så medverkar en rad forskare från Umeå universitet som ingår i Idrottshögskolans forskningsnätverk.

I deras monter kan du fråga och prata om hur man som förälder eller ledare kan utveckla barnens lust, förmåga eller möjlighet att idrotta och röra på sig (rörelserikedom). Forskarna presenterar här sig själva genom att ge tips utifrån sin expertkompetens.

 

Kl 10.30-12.30 kan du möta:

Kim Wickman
Kim är universitetslektor och docent inom idrottspedagogik vid pedagogiska institutionen. Kims expertis är framförallt inom idrott för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar samt inkluderings- och jämställdhetsfrågor inom idrotten.  Hon har stort kunnande inom parasport.
Ta vara på människans naturliga nyfikenhet och lust att lära. Planera dina aktiviteter väl men våga vara kreativ. Ibland behöver traditionella sätt att tänka och förstå idrott på utmanas för att alla ska hitta sin plats i samvaron. Vi är alla olika.

 

Stefan Holmström
Stefan är universitetslektor på institutionen för psykologi.
Han forskar bl.a. om psykisk hälsa bland unga elitidrottare, ledarskap och motivationsklimat inom idrott samt talangjakt. Hans expertis ligger framförallt inom dessa områden.
Att skapa motivation till fysisk aktivitet är över tid  idrottens främsta uppgift. Uppmuntra barnens aktivitet före deras prestation. 

 

Kl. 12.30- 15.00 kan du möta:

Louise Davis
Louise är universitetslektor I idrotts- och motionspsykologi på institutionen för psykologi. Louises expertis ligger inom utvecklingspsykologi och socialpsykologi i idrott och hon har mycket kunskap om de psykologiska faktorer som ligger till grund för rörelserikedom (physical literacy).
På resan hem från tävlingen/matchen: överväg att ställa en alternativfråga som ökar sannolikheten för att ditt barn utvecklar sitt egenvärde och ökar deras motivation och njutning av att idrott . Till exempel, ”vad var roligast eller det roligaste som hände idag?” Eller helt enkelt säga till dem ”Jag älskar att titta när du tävlar/spelar.”

 

Inger Eliasson
Inger är universitetslektor i idrottspedagogik och docent i pedagogik vid Pedagogiska institutionen. Hon forskar särskilt om barn- och ungdomsidrott. Hennes expertis finns framförallt inom anpassning av idrott till barn och ett barnperspektiv, relationen mellan barn, ledare och föräldrar samt barnkonventionen i barn- och ungdomsidrott.
– Det viktigaste är att lyssna på barnen, försöka förstå dem och sätt deras perspektiv i främsta rummet i alla beslut som rör dem. Utforma en verksamhet som passar barns tankesätt och önskemål. Det handlar bland annat om att skapa en idrottsmiljö där alla barn känner sig välkomna till varje idrottsaktivitet, där idrottsmiljön alltid är positiv, där alla behandlas lika, att de får lära sig nya saker, vara med kompisar och där det finns en acceptans för idrottsliga ’misstag’ utan negativ kritik från ledare eller andra barn.

 

Claes-Göran Sundell
Claes-Göran är Leg.fysioterapeut och Phd, specialist inom idrottsmedicin. Han har kliniska/praktiska erfarenheten 30 år som fysioterapeut inom idrotten allt från ungdomsidrott till elitidrott på högsta nivå i Sverige, hans forskning handlat om ryggbesvär hos elitsatsande ungdomar.
– Tre tips från mig.
1. Det är i mina ögon viktigt att vinna tillbaka den spontana okomplicerade idrotten, som tappat mark till förmån för den organiserade styrda idrotten.  
2. Att selektera elitsatsande ungdomar utifrån prestation innan puberteten är färdig (ca. 17 år) bör inte förekomma.
3. öka kunskapen om skillnaden mellan kronologisk ålder och mognadsålder hos unga idrottare

 

Mer information om hela programmet för aktivitetsdagen och Change the game 2019 hittar du här >.

 


Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in