Stensamlingen

Rörelseutmaningar

Det finns mycket stora stenar här och på förskolegården. Använd hela din kropp för att röra vid så många olika stenar som möjligt, samtidigt. 

Hur många stenar kan du hoppa mellan utan att nudda gräs? Kan du hoppa jämfota mellan alla stenar om du mellanlandar i gräset mellan varje sten? 

Använd din fantasi och hoppas upp och ned på stenarna på så många olika sätt du kan komma på! 

Tankeställare

På lekplatser är ofta balansgångar och hoppgrejor byggda av konstgjorda material som plast och järn. Men i naturen finns det också massor med rörelsemöjligheter i form av kullar, stockar, träd och stenar. 

Tänk efter en stund på vilken typ av material du gillar mest. Varför tror du att du gillar du just det så mycket?

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in