Stensamlingen

Rörelseutmaningar

Det finns mycket stora stenar här och på förskolegården. Använd hela din kropp för att röra vid så många olika stenar som möjligt, samtidigt. 

Hur många stenar kan du hoppa mellan utan att nudda gräs? Kan du hoppa jämfota mellan alla stenar om du mellanlandar i gräset mellan varje sten? 

Använd din fantasi och hoppas upp och ned på stenarna på så många olika sätt du kan komma på! 

Tankeställare

På lekplatser är ofta balansgångar och hoppgrejor byggda av konstgjorda material som plast och järn. Men i naturen finns det också massor med rörelsemöjligheter i form av kullar, stockar, träd och stenar. 

Tänk efter en stund på vilken typ av material du gillar mest. Varför tror du att du gillar du just det så mycket?

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in