Spårcentralen

Rörelseutmaningar

Titta runt bland växtligheten och inta en kroppsposition där du nuddar så många olika typer av växter och träd som du kan namnet på som möjligt. 

Om du är med en kompis, utmana dem i att namnge växterna du valt ut. 

Tankeställare

Att lära sig namn på växter och träd påverkar vårt sätt att se och uppskatta vår omgivning. Istället för att se en växt bland andra kan vi plötsligt se björk, gran och blåbärsris. Kunskap om naturen kan väcka både förundran och nyfikenhet. 

Vad tycker du om att vara ute i naturen? Vad brukar göra dina skogsvistelser till mer positiva upplevelser, och när känns det jobbigt?

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in