Bänkarna

Rörelseutmaningar

Leta rätt på en liten grussten och skicka den från din ena hand till den andra, upp och ner i samma hand, och sedan tillbaka till den första handen, upp och ner och så vidare.

Om du är med en kompis, ställ er mitt emot varandra och skicka en sten mellan era händer i en bana som påminner om en liggande fyrkant, det vill säga från höger till vänster, till kompisens höger, till kompisens vänster, till din höger, och så vidare.

Prova sedan samma sak men i en bana som påminner om en stående fyrkant, med en av er sittandes på bänken och den andra ståendes bakom. Klarar ni att skicka stenen både åt höger och sedan åt vänster?

Tankeställare

Vid jämförelser av fysisk aktivitetsnivå mellan tjejer och killar verkar det vara en lägre andel av tjejer än killar som når upp till Folkhälsomyndighetens rekommendation om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Läs mer här >

I studier där tjejer och killars rörelseförmåga jämförs tilldelas killar ofta högre poäng på uppgifter som “överhandskast” och “enhandslyra”, samtidigt som tjejer brukar tilldelas högre poäng på lokomotoriska rörelseuppgifter som “hoppsasteg” och “galoppsteg”. Läs mer här >

Skillnaderna i fysisk aktivitetsnivå och rörelseförmåga är inte medfödda, utan sociokulturellt och ekologiskt betingade, det vill säga konsekvenser av att alla barn inte tillhandahålls miljöerbjudanden och rörelsemöjligheter under sin uppväxt som passar deras intressen.

På vilka sätt kan du bidra till att alla människor får lika bra möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv, oavsett könstillhörighet?

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in