Livbojen

Rörelseutmaningar

Gå fem steg framåt så långsamt du kan.

Be din kompis gå framåt fem steg så långsamt den kan. Ställ dig mitt emot och rör dig långsamt baklänges, som om du vore kompisens spegelbild.

Tankeställare

Att kunna simma är ett obligatoriskt lärandemål i skolan i Sverige som hjälper oss när vi leker eller ramlar i vattnet. Simkunnighet gör det möjligt för oss att delta i massor med olika typer av vattennära aktiviteter. Vi värderar dessa förmågor högt eftersom de bidrar till säkert och självständigt deltagande i samhället. Rörelserikedom handlar inte bara om träning, utan innefattar viktiga pusselbitar som gör oss till robusta och hållbara samhällsmedborgare, som både fungerar självständigt, i olika typer av miljöer och i grupp.

Kan du tänka på någon annan rörelseförmåga som öppnar upp möjligheter till meningsfulla upplevelser?

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in