Kvarnlundens rörelsestig

Rörelseutmaningar

Utforska miljön och de spännande rörelsemöjligheterna som finns längst med Rörelsestigen.

Hämta lite skogsmaterial och hitta på en utmaning åt en kompis som innebär användning av det ni hittat i skogen. Ni kan exempelvis kasta prick eller bygga något.

Tankeställare

Fokusera dina tankar på en ledare från ett rörelsesammanhang där du deltagit, som fick stor betydelse och som har påverkat din attityd till rörelse på något sätt. Vad var det ledaren gjorde, och varför tror du det fick så stor betydelse för just dig?

Vi har i stor utsträckning formats till dem vi är idag tack vare tidigare och nutida upplevelser. Bra och dåliga rörelseupplevelser får stor betydelse för vår självbild och identitet, både nu och i framtiden.

Rörelsestigen är en del av det nya parkområdet Kvarnlunden, utvecklat av Umeå kommuns Gator och parker. Under 2023 ska området bli färdigställt. Här kan du läsa mer om Kvarnlunden >

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in