Halvmånestigen

Rörelseutmaningar

Kan du krama ett träd riktigt hårt och lyfta upp fötterna från marken? Hur länge? Längre än din kompis?

På den här böjda lilla stigen kan du prova leken ”inte nudda barr”. Försök ta dig från grusvägen, via halvmånestigen och tillbaka till grusvägen igen, utan att nudda något barr. 

Det är tillåtet att förbereda banan innan du börjar, om du exempelvis vill sopa bort barr någonstans, lägga till stenar eller pinnar att gå på osv…

Tankeställare

Det är svårt att klättra på träd utan grenar.

Vilket är ditt bästa klätterträd? 

En del av tjusningen med att klättra i träd är att man kommer upp på högre höjder. Spännande och utmanande lek är viktigt för barn och ungas utveckling, men begränsas tyvärr ibland av överdrivet säkerhetstänk. Läs forskning om den riskfyllda lekens värden här >

Försök minnas när du senast höll på med en aktivitet som var spännande, utmanande och kanske till och med lite läskig, men som du ändå minns med glädje. Gör du något i dag som framkallar samma känsla? 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in