Fältet

Rörelseutmaningar

Välj ut en bra stolpe eller ett träd. Sätt händerna mot stolpen eller trädet och backa så långt du kan. Kan du backa och stå längre än en kompis?

Kan du klamra dig fast vid stolpen eller trädet och lyfta fötterna från marken? Hur länge? 

Tankeställare

Kan du med hjälp av skuggan från stolpen eller trädet och vetskapen om vad klockan är peka ut riktningen norr?  

En del av tjusningen med att klättra i träd och på stolpar är att man kan komma upp på högre höjder. Spännande och utmanande lek är viktigt för barn och ungas utveckling, men begränsas tyvärr ibland av överdrivet säkerhetstänk. 

Det är svårt att klättra i träd utan grenar.

Vilket är ditt bästa klätterträd? 

Läs forskning om den riskfyllda lekens värden här >

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in