Ersgläntan

Rörelseutmaningar

Kan du hoppa mellan studsmattorna med mellanlandning på den svarta ytan? 

Kan du hoppa mellan studsmattorna utan att nudda mark?

Hur många olika sätt att hoppa upp eller ner på betongmuren kan du komma på?

Tankeställare

När du hoppar, landar och dunsar i marken förstärks ditt skelett. 

Hur högt kan du hoppa? Vad tror du att du skulle kunna göra för att öka din förmåga att hoppa högre? 

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in