Björkdungen

Rörelseutmaningar

Hur snabbt kan du nudda alla 13 björkar i dungen?

Hur många olika björkar kan du som mest nudda samtidigt? Grenar och löv räknas om de sitter fast

Tankeställare

Stadsnära parkmiljöer tjänar som lugna oaser för återhämtning. De har stor betydelse för välbefinnande i allmänhet och för barn och ungas lek i synnerhet. Invånares välmående är en av vår tids viktigaste utvecklingsfrågor, eftersom det skapar attraktiva livsmiljöer och är en förutsättning för att vi ska mäkta med att ställa om till mer hållbara vanor. 

Läs forskning om på vilka sätt naturmiljöer påverkar välbefinnande här >

Vilka är de starkaste själen till att du från början hamnade i Umeå, och vad får dig att stanna kvar?

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in