Trappan

Rörelsepåhitt

Nivå 1:
Stampa upp för trappan så högljutt du kan och smyg sedan ned för trappan så tyst du kan.

Nivå 2:
Gå upp eller ner för trappan med så få steg du kan.

Nivå 3:
Använd fantasin och försök komma på och gå upp för trappan på tre roliga och olika sätt.

Tankeställare

– Tänk på en av de aktiviteter du gillar allra mest, eller på en positiv rörelseupplevelse du vart med om någon gång i livet, och försök definiera vad som karaktäriserade just den rörelsemiljön.

 

Mer inspiration
Vår benägenhet att värdera och vilja delta i olika rörelsesammanhang påverkas mycket av den fysiska och sociala miljön, dvs hur det ser ut runt omkring oss, om det finns andra där och vad andra gör, tänker och tycker.

Att anamma ett rörelserikedomsfrämjande mindset innebär bland annat att ha tillit till barn och ungas naturliga nyfikenhet och förmåga att utforska och hitta egna tillvägagångssätt som passar just dem utifrån deras egna intressen, behov och förutsättningar. Ansvar för lärandet flyttas över från den vuxna ledaren till utövaren, som blir mer engagerad i sin egen utvecklingsresa. Detta betyder också att ledarens uppgift framför allt blir att vägleda, utmana och stötta barnen på deras läranderesa, snarare än att radiostyra och kontrollera dem.

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in