Bänkarna

Rörelsepåhitt

Nivå 1:
Leta rätt på en liten grussten och testa att skicka den från din ena hand till den andra, upp och ner i samma hand, och sedan tillbaka till den första handen, upp och ner och så vidare.

Nivå 2 (med en kompis):
Ta var sin sten. Sätt dig på bänken och ställ din kompis bakom dig. Håll fram era händer. En person startar med sin sten i höger hand, och den andra personen håller sin sten i vänster hand. Skicka samtidigt era stenar till er andra hand, och skicka sedan era stenar till kompisens tomma hand, på samma gång. Upprepa! Försök få de två stenarna att åka runt i en cirkel mellan era händer!

Tankeställare

– Vilka rörelseförmågor kan du komma på som du tror tjejer och killar generellt är olika bra på att utföra?

 

Mer inspiration 
Forskning visar bland annat att killar i allmänhet är bättre än tjejer på att utföra överhandskast, fånga med en hand eller slå en passning med foten. Vi tror inte att skillnaden i förmåga att kontrollera bollar är en medfödd könsskillnad, utan snarare ett genusproblem. Det betyder att vi (ofta omedvetet) bemöter och behandlar tjejer och killar olika under deras uppväxt. Vi behöver ge alla barn samma möjligheter till rörelse och utveckling, oavsett könstillhörighet.

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in