Parkourgymmet

Rörelsepåhitt

Nivå 1:
Använd din fantasi och ta dig ett varv runt minst två olika järnräcken på två olika sätt. Välj gärna två räcken som sitter på olika höjder och som har olika vinklar.

Nivå 2:
Ta dig från grusvägen till betongmuren under busken utan att nudda det gul-bruna gummigolvet.

Tankeställare

– Beskriv en spännande lekupplevelse som du har varit med om någon gång i livet, som var spännande, utmanande och som du minns med glädje. Skulle den aktiviteten vara acceptabel att hålla på med i dag?

 

Mer inspiration
Spännande och utmanande lek är en typ av aktivitet som är viktig för barn och ungas utveckling, men som tyvärr ofta begränsas av standardiserade regler och vuxna som tillämpar överdriven säkerhet.

Denna lek innefattar ofta:

  • höga höjder
  • mycket fart
  • förbjudna föremål
  • fysisk kontakt
  • olika element
  • gömställen

Det är just den kittlande spänningen och risken för negativa konsekvenser som gör denna typ av aktiviteter så lockande, rolig och utvecklande.

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in