Rådhusparken

Rörelsepåhitt

Nivå 1:
Gå på stenplattorna hela vägen från träbryggan och fram till grusgången. Försök att endast ta ett steg på varje stenplatta och håll dig på en bana innanför ”linjerna” med mörkgråa stenar. Testa gärna flera olika banor!

Nivå 2:
Hoppa hage mellan stenplattorna på samma sätt som på Nivå 1. Försök landa med endast en fot i varje stenruta. Fixar du det även baklänges?

Tankeställare

– Vad hör du för ljud? Hur många olika ljud kan du identifiera?

 

Mer inspiration
Stadsnära parkmiljöer tjänar som lugna oaser för återhämtning. De har stor betydelse för invånares välbefinnande i allmänhet och för barn och ungas lek i synnerhet.

Invånares välmående är en av vår tids viktigaste utvecklingsfrågor, eftersom det skapar attraktiva livsmiljöer och är en förutsättning för att vi ska mäkta med att ställa om till mer hållbara livsvanor.

Den här tankeställaren finns även på en annan station längst med det Rörelserika stråket. Miljöerna är olika – hur känner du att det påverkar din upplevelse?

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in