Konferens – Change the game 2022

En konferens om rörelserikedom och en mötesplats för olika verksamheter som vill skapa goda utvecklingsmiljöer så att alla får god chans till ett aktivt, hälsosamt liv och sin bästa livsresa.
Vi tar sats utifrån temat ”Nystart med nytt mindset”, utifrån behovet av att anamma nya tankesätt och att utveckla nya  lösningar.

Årets konferens kompletteras med digitala pass (under 15-16/9), en unik specialutbildning (13-14/9) och workshop aktivitetsdesign (15/9 kväll) med olika inriktningar.
De digitala passen och workshopen ingår vid deltagande i konferensen.

Programmet för årets konferens är indelat i tre spår:

  • Design fysiska miljöer
  • Design aktiviteter
  • Samverkan/samhällsutveckling

Här kan du köpa biljetter och anmäla dig >
Early bird tom 25/6. Ingår även i biljetten till konferensen i Umeå:
– lunch & fika båda dagar
– deltagande i workshop 15/9
– tillgång till de digitala passen och annat material i streamingplattformen

Medverkar gör bl a:

Konferensprogram

Innehållet uppdateras nu löpande med talare och programpunkter. Detta är status per 3 juni.

Torsdag 15/9

Aktiv morgon
En aktiv stund i ottan för dig som vill ha en rörlig och rolig start på dagen.
Mer info om tid, plats och aktivitet kommer inom kort

8.00 – 8.30 Digitalt pass
:: Dean 
Kriellaars – The physical literacy engine, latest edition.
:: Samtal om design av miljöer med PL som kompass, med några av dagens talare. 

Från kl 09.30 – Ankomst och registrering (P5 i Väven)

10.00 – 12.00 Design fysiska miljöer (P5 i Väven)
:: Inledning
:: Spårintroduktion: PLEED (physical literacy enriched design) – Dean Kriellaars (CAN)
:: LOA fondens insikter, verktyg och case – Oliver Vanges (DEN)
:: Nya synsätt för design av barn och ungas miljöer –  Ahmed Al-Breihi (Riskful Play) och Petri Peltonen (Vallentuna kommun)
:: Co-creation session

Lunch
12.15 – 12.45 Digitalt pass 
:: Samtal om design av aktiviteter med PL  som kompass, med några av dagens talare. 

13.00 – 16.00 Design aktiviteter (P5 i Väven)
:: Spårintroduktion: constructing positive challenges – Dean Kriellaars (CAN)
:: Riktlinjer för att leda och skapa aktiviteter som främjar rörelserikedom – Grim Jernudd (Change the game)
:: Sharing Dance och aktiv session – Ashleigh Powell (CAN)
:: Panelsamtal med tidiga adoptörer – Jennie Linnell (Hand the ball) och andra programutvecklare
:: Vad är meningen med rörelserikedom, i praktiken och som begrepp – Suzanne Lundvall (Göteborgs Universitet)

16.15 – 16.45 Digitalt pass 
:: Samtal om dagens höjdpunkter med bl a Suzanne Lundvall om meningen och utmaningar med physcial literacy.

18.30 – 21.00 Workshops, design aktiviteter (Midgårdskolan)
Praktiska pass där du får delta i aktiviteter som är noggrant och medvetet designade för att utveckla rörelsekompetens, självförtroende och inre motivation (formade med ”rörelserikedom som kompass”)
Det blir en rad olika sessioner med ledande programutvecklare att välja på under kvällen, med bl a:

  • Ashleigh Powell (National Ballet School)
  • Dean Kriellaars (University of Manitoba)
  • Jennie Linell (Hand the ball)

Fredag 16/9

Aktiv morgon
En aktiv stund i ottan för dig som vill ha en rörlig och rolig start på dagen.
Mer info om tid, plats och aktivitet kommer inom kort

8.00 – 8.30 Digitalt pass
:: Active village – Sarah Noble (AUS)
:: Physical literacy Communities och PLAY Kamloops – Tom Jones (CAN) och Nicole Beauregard (CAN)

8.35 Avfärd med buss från Skeppsbron (centrala Umeå) till Mötesplats Stöcke

9.00 – 12.00 Samverkan/samhällsutveckling (Mötesplats Stöcke)

:: Spårintrodukion: Physical literacy communties / rörelserika samhällen – Dean Kriellaars (CAN) och Tom Englén (Change the game)
:: Hållbart välbefinnande – Niklas Huss (Mindshift Sverige)
:: Om rörelserika offentliga miljöer – Ola Svensson (Umeå kommun)
:: Stöcke story inkl rundvandring – Maria Bergstén (Stöcke)  mfl
:: Physical literacy & Inner development goals (aktivt pass) – Grim Jernudd (Change the game) m fl
:: Första stegen som ett rörelserikt samhälle  i Umeå och Västerbotten –  lokala vittnen från olika sektorer
:: Summering av konferensen

Lunch
Buss åter till Skeppsbron (centrala Umeå) kl 13.00.

12.15 – 12.45 Digitalt pass 
:: Summering av konferensen samt information och rekommendationer om nästa steg för dig som nu vill gå vidare med mer utbildning eller tillämpning. Några av talarna medverkar.

Moderatorer
Pernilla Eriksson (Idrottshögskolan Umeå universitet)
Ola Svensson (Umeå kommun/RF-SISU Västerbotten)

Här kan du köpa biljetter och anmäla dig >
Early bird tom 25/6.

Priser

Frågor?
Varmt välkomna att kontakta oss via mail: info@change-the-game.se

Översikt hela programmet – Change the game 2022 >

Arrangörer:
Huvudarrangör är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in