Workshopserie: utveckla fysiska miljöer som främjar rörelserikedom

Målgrupp
Denna workshopserie riktar sig till er som vill ha kunskapspåfyllnad, vårt stöd och rådgivning i en process som utvecklar en befintlig eller ny fysisk miljö som ska främja rörelserikedom.

Syfte
Workshopserien syftar till att ta fram ett underlag som kan fungera som vägledning i valen om vilka miljöerbjudanden och lösningar som kan tillföra miljön mest värde.

Innehåll
Under workshopserien behandlas frågorna:

  • På vilka sätt har våra fysiska miljöer betydelse för hållbar samhällsutveckling?
  • Vad karaktäriserar goda utvecklingsmiljöer och vad påverkar människors benägenhet att värdera och vilja använda en plats?
  • Vad är det övergripande syftet med den nya miljön?
  • Vad finns det för befintliga miljöerbjudanden i närområdet?
  • Vilka potentiella användare verkar i närområdet?
  • Vilka kompletterande miljöerbjudanden skulle tillföra mest värden till platsen?

Upplägg
Workshopserien innefattar både en teoretisk kunskapspåfyllnad, analys av miljön i fråga samt reflektion och arbete i mindre grupper. Vi rekommenderar ett workshopserien genomförs i två omgångar om ca 120 min. Först med en intern grupp från organisationen som beställt tjänsten och sedan med potentiella framtida användare av miljön.

Under den inledande interna workshopen definieras det övergripande syftet med miljön som ska utvecklas. Vidare görs en genomlysning av vad som redan finns och vilka som verkar i närområdet runt omkring den aktuella platsen.

Sedan bjuds potentiella användare in till en andra workshop där resultatet från den första genomlysningen presenteras, för att sedan kompletteras med användarnas önskemål om vilka miljöerbjudanden som skulle tillföra mest värde utifrån deras intressen, behov och färdighetsnivåer.

För att ladda ner pdf om denna tjänst – klicka här >
Vill du veta mer eller boka – kontakta gärna oss >

Denna tjänst erbjuder vi genom Change the game Utbildning AB, som genom utbildning, rådgivning och event säkerställer att kunskapen sprids till fler aktörer som är beredda att agera på rörelserikedom.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in