Utvecklingsprogram: nyskapande med rörelserikedom

Målgrupp
Detta utvecklingsprogram är designat för ledare (alla kategorier, sammanhang och nivåer) som redan lärt sig lite om rörelserikedom och som nu vill utforska hur konceptet kan tillämpas i den egna verksamheten och ge inspiration till kollegor.

Syfte
Utvecklingsprogrammet syftar till att hjälpa nyskapande ledare utveckla sin förmåga att tillämpa rörelserikedom i praktiken och samtidigt stärka deras förmåga att inspirera andra att anamma detta nya mindset. De skapar framgångssagor som man sedan visar för andra.

Innehåll
Utvecklingsprogrammets innehåll är byggt utifrån fem adoptionsfaktorer:

  1. Komplexitet – Hur förklarar ni vad rörelserikedom är?
  2. Kompatibilitet – Hur passar rörelserikedom med era personliga och er organisations uppgifter, behov och värderingar?
  3. Relativa fördelar – Vilka fördelar skulle ni kunna få av att använda rörelserikedom som socialt innovationsverktyg, jämfört med något annat?
  4. Testbarhet – Utveckla en aktivitet eller miljö i er verksamhet med rörelserikedom som kompass
  5. Mätbarhet – Ledarens förmåga att skapa goda utvecklingsmiljöer

Upplägg
Utvecklingsprogrammets upplägg är designat utifrån teorin om hur innovationer sprids (eng. Diffusion of innovations theory). Teorin förklarar hur nya idéer anammas olika snabbt av olika grupper i en befolkning, och ger vägledning för effektiv resursanvändning och viktiga värderingsbaserade frågeställningar.

Utvecklingsprogrammet inleds med ett upprop där ledare ledare erbjuds möjlighet att ansöka om en plats. Uppropet kan antingen vara brett (för ledare från olika typer av sammanhang, organisationer och nivåer) eller riktat till ledare inom en särskild typ av verksamhet. Personerna som eftersöks är ”early adopters” av rörelserikedom, vars personliga värderingar och arbetsuppgifter är kompatibla med visionen om ett framtida rörelserikt samhälle.

Programmet består av gemensamma träffar för alla deltagare, individuella arbetsträffar med Change the games utbildare, eget utvecklingsarbete och kommunikativa insatser för att sprida de nya lösningarna.

Vi rekommenderar att utvecklingsprogrammet genomförs under under ca 10-20 veckor med minst tre gemensamma kursträffar. För deltagare innebär medverkan i programmet uppskattningsvis ca två timmars arbete med detta per vecka.

Du kan läsa mer om tidigare års genomföranden av Utvecklingsprogrammet för nyskapare genom att klicka här >

För att ladda ner pdf om denna tjänst – klicka här >
Vill du veta mer eller boka – kontakta gärna oss >


Denna tjänst erbjuder vi genom Change the game Utbildning AB, som genom utbildning, rådgivning och event säkerställer att kunskapen sprids till fler aktörer som är beredda att agera på rörelserikedom.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in