Umeå kommun, avdelning bad

Utveckla gruppträning för seniorer med rörelserikedom.

Så här gjorde vi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelserundan på Hedlundaområdet

  • för att bibehålla rörelseförmåga
  • kunna påverka vilka rörelseutmaningar som finns på tipsrunda
  • ge två olika övningsalternativ varje station

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Äldrenämnden har i sin uppdragsplan fastställt att nämndens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar så att kommuninvånare över 65 år kan leva ett gott liv i så hög utsträckning som möjligt. De insatser och stöd som ges ska syfta till att stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Som en naturlig del i denna ambition ska förebyggande arbete, tidiga insatser och ett rehabiliterande arbetssätt prioriteras. En annan viktig del är uppsökande och förebyggande verksamhet.

Målet är att skapa förutsättningar för den äldre att kunna bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Generellt
•Stärka seniorers förmåga att leva ett självständigt liv
•Skapa förutsättningar för den äldre att kunna bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet
-Samhällsekonomisk fördel
-Berika livet
•Förebygga möjligheten att bibehålla rörelserikedom för deltagande i samhället
-fysisk, psykisk och social hälsa

Specifikt
Flytta fokus från fysisk aktivitet till rörelserikedom som leder till ett mer positivt uttryck
Negativt uttryck: Fysisk aktivitet är ett måste, annars ökar risken för   typ 2 diabetes, övervikt och psykisk ohälsa.
Positivt uttryck: Bibehålla fysisk kapacitet, rikare socialt umgänge,   förbättrad kognitiv funktion

Tillgänglig tipsrunda:
– kunna genomföra rörelseutmaningar när som helst jämfört med träning på bestämd tid

Kontaktinformation

Sofia Eriksson, Friskvårdsansvarig Navet/Sävar simhall
Kontakt: sofia.eriksson@umea.se

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in