Rödåbygdens IK

Utveckla Äventyrsparken i Rödåsel.

Så här gjorde vi

Vi har utifrån riktlinjer för fysiska miljöer som främjar rörelserikedom gjort en självskattning av våra aktiviteter i Äventyrsparken.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

En miljö som främjar rörelserikedom erbjuder utmaningar för alla, på alla nivåer och alla intressen.
Här mer information om riktlinjerna ”NATUR>1” 

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

  • Rödåbygdens IK verkar för en levande & inkluderande landsbygd
  • Träning från 2 år till 80+
  • Möjligt för alla, att efter förmåga förverkliga drömmar
  • I Rödå har vi roligt tillsammans

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Rörelserikedom hjälper oss att engagera, utmana människor  och skapa utmaningar för att och känna delaktighet i Äventyrsparken.

Kontaktinformation

Alf Söderlund, ordförande
alf.soderlund@rodabygden.com

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in