Region Västerbotten, Habiliteringscentrum

Sätta ”Hela Habben i rörelse” under vecka 39. En vecka där alla besökare får med sig en ny rörelseupplevelse.

Så här gjorde vi

Personal:
•Teoretisk genomgång för alla medarbetare i länet
•Alla medarbetare erbjöds prova-på-aktivitet utifrån rörelserikedom
•Alla engagerades i vår rörelserika vecka

Besökarna:
•Under vecka 39 bjöds alla på möjlighet till rörelse
•Attityd och miljö

Framåt:
Utvärdering. Årlig vecka? Hela HAbC? Annat? Odla vår lekfullhet!

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Rörelserikedomkonceptet gav oss en bra kompass för hur vi kunde anpassa vår miljö på habiliteringen. För medarbetarna har det teoretiska och praktiska momenten varit ett lättsamt och begripligt sätt att sätta rörelse fokus. Övningarna utifrån rörelserikedom har gett ökad social kontakt på arbetsplatsen.

Kontaktinformation

Ebba Kling-Odencrants, Kim Öhman och Viktoria Johansson – Fysioterapeuter
Ebba.kling.odencrants@regionvasterbotten.se
Kim.ohman@regionvasterbotten.se
Viktoria.johansson@regionvasterbotten.se

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in